Thứ Năm , 15 Tháng Mười Một 2018
Tiêu Điểm

xếp hạng


Giới thiệu chung về Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/05/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 hướng dẫn một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT), hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ

Theo đó, nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, Bộ Tài chính quy định thêm một số loại hình kinh doanh, dịch vụ không phải chịu thuế GTGT hoặc được áp mức thuế suất 0%.

Cụ thể: Dịch vụ cấp tín dụng của các tổ chức đều không phải chịu thuế GTGT (trước đây chỉ hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng mới thuộc đối tượng không phải chịu thuế GTGT); các khoản thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác (bao gồm cả khoản lãi cho vay do doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng nhận được) không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT; và dịch vụ số hóa cung ứng tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài; dịch vụ cho doanh nghiệp trong khu thuế xuất thuê xưởng được áp mức thuế suất thuế GTGT 0%.

Cũng tại Thông tư này, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể các đối tượng nêu trên trong việc lập hóa đơn, tính thuế GTGT để hưởng quyền lợi của mình. Cụ thể: Từ ngày 01/03/2013, các cơ sở kinh doanh không phải tổ chức tín dụng đã lập hóa đơn, tính thuế GTGT đối với các khoản lãi cho vay thì các bên lập hóa đơn điều chỉnh đưa khoản lãi tiền vay về đối tượng không chịu thuế GTGT; các đối tượng đã lập hóa đơn, tính thuế GTGT khi cho doanh nghiệp chế xuất thuê xưởng thì lập hóa đơn điều chỉnh với mức thuế suất GTGT là 0%…

Hướng dẫn  Thông tư số 65/2013/TT-BTC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*