Thứ Hai , 20 Tháng Tám 2018
Tiêu Điểm
Home » XÂY DỰNG » 728 CÂU HỎI ĐÁP VỀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

728 CÂU HỎI ĐÁP VỀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

728 CÂU HỎI ĐÁP VỀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

xếp hạng


Xây dựng là lĩnh vực lớn luôn thu hút sự quan tâm của Nhà nước, các bộ, ngành, cơ quan đơn vị và người dân. Thời gian qua, Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành nhiều quy định mới về lĩnh vực xây dựng, quản lý chất lượng, thẩm định, thiết kế xây dựng công trình như Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18-06-2014 của Quốc hội; CV 3482/ BXD-HĐXD ngày 30-12-2014 Về việc thực hiện Luật Xây dựng; TT 04/2014/TT-BXD ngày 22-4-2014 Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng…

728 CÂU HỎI ĐÁP VỀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

728 CÂU HỎI ĐÁP VỀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến xây dựng tới các cơ quan, ban, ngành, các doanh nghiệp, cá nhân trong cả nước, Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản cuốn sách:

“728 CÂU HỎI ĐÁP VỀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH”.

Nội dung cuốn sách bao gồm nội dung sau:

Phần thứ nhất. Giải đáp về Luật xây dựng & các quy định về quản lý chất lượng, an toàn lao động trong hoạt động xây dựng;

Phần thứ hai. Giải đáp về hợp đồng xây dựng;

Phần thứ ba. Giải đáp về giấy phép xây dựng, thanh tra xây dựng;

Phần thứ tư. Giải đáp về  quản lý, xây dựng, kinh doanh nhà ở, bất động sản;

Phần thứ năm. Giải đáp về quản lý chi phí đầu tư, chi phí khảo sát xây dựng, quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước;

Phần thứ sáu. Giải đáp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng;

Phần thứ bảy. Giải đáp về giám định tư pháp – năng lực hoạt động trong xây dựng
Sách có độ dày 450 trang.Gía phát hành 335,000đ/ 1 cuốn

GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM.
Vui lòng liên hệ:  Ms.Mai Phương
ĐT: 0978.718.705       —     0945 982 986

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*