Wednesday , 26 October 2016
Tiêu Điểm
Home » LAO ĐỘNG-LƯƠNG » BỘ LUẬT LAO ĐỘNG » Bộ luật lao động năm 2013 áp dụng từ 1-5-2013

Bộ luật lao động năm 2013 áp dụng từ 1-5-2013

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013 -LUẬT CÔNG ĐOÀN

CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM  XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ  MỚI NHẤT.

Áp dụng từ 1-5-2013 

luat lao dong nam 2013 ap dung 1 5 2013 Bộ luật lao động năm 2013 áp dụng từ 1 5 2013

Ngày 18/6/2012, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Bộ luật Lao động 2012 sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 1/5/2013. . Luật Công đoàn cũng được Quốc hội thông qua với nhiều sửa đổi, bổ sung mới.
Ngày 04-12-2012, Chính phủ đã ban hành NĐ 103/2012/NĐ-CP quy định từ ngày 1/1/2013 sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới . Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/1/2013 , thay thế NĐ 70/2011/NĐ-CP. Các văn bản mới quan trọng khác cũng đươc ban hành như:

* Nghị định 81/2012/NĐ-CP ngày 8-10-2012, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2008/NĐ-CP và Nghị định 109/2002/NĐ-CP, Nghị định 195/CP hướng dẫn một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; * Nghị định 100/2012/NĐ-CP ngày 21-11-2012, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp;

Thông tư 180/2012/TT-BTC ngày 24-10-2012, Hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp;

Thông tư 01/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30-01-2013, Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

Thông tư 23/2012/TT-BLĐTBXH ngày 18-10-2012, Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm bắt buộc;

Thông tư 29/2012/TT-BLĐTBXH ngày 10-12-2012, Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;…

Nghị định 7/2013/NĐ-CP ngày 19-02-2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang….

Nội dung cuốn sách bộ luật lao động bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn mới ;

Phần II. Quy định mới về lao động, việc làm, hợp đồng lao động ;

Phần III. Chế độ, chính sách mới về lương hưu, bảo hiểm xã hội;

Phần IV. Chế độ, chính sách mới về bảo hiểm y tế;

Phần V. Chế độ tiền lương mới và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Phần VI. Chế độ phụ cấp, trợ cấp, nghỉ phép năm;

Phần VII. Hướng dẫn mới nhất sửa đổi,bổ sung chế độ tiền lương 2013. Cuốn sách sẽ là một cẩm nang quý giúp các cơ quan, đơn vị, các ban ngành, doanh nghiệp và người lao động nắm bắt được những nội dung cần thiết nhất trong lĩnh vực quản lý lao động tiền lương.

Sách có độ dày 450  trang in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013..Giá phát hành 325,000đ/1 cuốn.                   

 (Có hóa đơn)     Giao tận nơi miễn phí.

Mua sách liên hệ: Ms. Mai Phương  Tel: 0978 718 705    Hoặc: 08.666.00.627
Trung Tâm Sách Pháp Luật
website:  www.sachluat.vn
GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI TP.HCM VÀ HÀ NỘI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>