Friday , 28 October 2016
Tiêu Điểm
Home » LAO ĐỘNG-LƯƠNG » BỘ LUẬT LAO ĐỘNG » BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2014

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2014

TRA CỨU 915 TÌNH HUOÁNG TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG, LUẬT VIỆC LÀM NĂM 2014 VÀ CÁC CHÍNH SÁCH THIẾT YẾU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG CẦN PHẢI THỰC THI

Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước. Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và của người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất, vì vậy có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống pháp luật của quốc gia.

bo luat lao dong moi nhat nam 2014 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2014
Cải cách tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm, điều kiện làm việc của người lao động… là những vấn đề được Đảng và nhà nước ta đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh kinh tế có nhiều khó khăn như hiện nay. Vì vậy, ngày 16-11-2013 tại kỳ họp thứ 6, khóa XIII, Quốc hội đã thông qua Luật Việc làm số 38/2013/QH13, có hiệu lực thi hành 01-01-2015); và bên cạnh đó còn có nhiều quy định mới của các Bộ ngành khác như: TTLT số 32/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNG ngày 6-12-2013 hướng dẫn trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động; NĐ số 182/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động; TT số 24/2013/TT-BLĐTBXH ngày 17-10-2013 sửa đổi hướng dẫn về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn; NĐ số 102/2013/NĐ-CP ngày 5-9-2013 hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; TT số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18-10-2013 quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động; TT số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18-10-2013 hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại; QĐ số 55/2013/QĐ-TTg ngày 3-10-2013 quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp; TTLT số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27-9-2013 quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp…
Việc xử lý các quy định mới trên thành hình thức hỏi – đáp, sẽ giúp các cơ quan, đơn vị, các ban ngành, doanh nghiệp và người lao động dễ dàng tra cứu những nội dung cần thiết nhất trong lĩnh vực quản lý lao động tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, các chính sách đối với người lao động nước ngoài, cán bộ công viên chức. Vì vậy, Nhà xuất bản Lao Động Xã Hội xuất bản cuốn sách “TRA CỨU 915 TÌNH HUOÁNG TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG, LUẬT VIỆC LÀM NĂM 2014 VÀ CÁC CHÍNH SÁCH THIẾT YẾU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG CẦN PHẢI THỰC THI”.
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Tra cứu các tình huống trong Bộ Luật lao động và Luật Việc làm;

Phần II. Tra cứu các tình huống chi tiết việc thi hành Bộ Luật lao động;

Phần III. Tra cứu các tình huống về mức lương tối thiểu và chế độ quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp đối với công chức và người lao động;

Phần IV. Tra cứu các tình huống đối với lao động nữ, lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại;

Phần V. Tra cứu các tình huống về tuyển dụng lao động và sử dụng lao động;

Phần VI. Tra cứu các tình huống về xác định tổn thương cơ thể và chính sách bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, y tế đối với người lao động;

Phần VII. Tra cứu các tình huống về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động và bảo hiểm xã hội;

Phần VIII. Tra cứu các tình huống về công tác công đoàn.
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 440 trang, Giá: 395.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2014.

GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM.
Vui lòng liên hệ:
  Ms.Mai Phương
ĐT: 0978.718.705       —      Tel:08.666.00.627

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>