Thứ Tư , 21 Tháng Mười Một 2018
Tiêu Điểm
Home » CÁC LUẬT KHÁC » VĂN HÓA » Các bài văn khấn truyền thống áp dụng trong đời thường

Các bài văn khấn truyền thống áp dụng trong đời thường

Các bài văn khấn truyền thống áp dụng trong đời thường

xếp hạng


TÌM HIỂU CÁC BÀI VĂN KHẤN TRUYỀN THỐNG ÁP DỤNG ĐỜI THƯỜNG – NHỮNG PHỐI HỢP QUAN TRỌNG ỨNG DỤNG TRONG CUỘC SỐNG VÀ VĂN PHÒNG CÔNG SỞ

Nội dung của cuốn sách gồm:

Phần 1. Đời sống tâm linh của người Việt qua việc cúng bái, khấn lễ (Nét đặc sắc trong tín ngưỡng của người Việt; Cách thức lễ bái, khấn niệm, Văn khấn …);

Phần II. Văn khấn dùng trong cuộc sống và kinh doanh (Văn khấn tại chùa như vái khấn Phật, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Quan Thế Am Bồ Tát, Cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo, khấn lễ đức Ông, lễ đức thánh Hiền,cầu duyên trước bàn thờ Phật – thờ Mẫu; Văn khấn tại Đình, đền, miếu phủ như khấn Thành Hoàng, các Vị Thần, các mẫu, khấn lễ Tam tòa Thánh mẫu, Công Đồng Tứ Phủ, ban công Đồng, Bà chúa Kho, v..v.; Văn khấn trong các trường hợp quan trọng như văn khấn lễ cúng mụ, trong lễ cưới, lễ thượng thọ, tan chế, tiểu tường, giỗ hết, lễ đàm tế, lễ rước linh vị vào chính điện và yết cáo tiên tổ, lễ cải cát, khấn Long mạch Sơn thần và thổ thần, khấn ngày giỗ thường, khấn thổ công, thần tài, thánh sư, ngày rằm, mồng một hàng tháng, cúng táo quân, tất niên, lễ chạp, lễ trong ngày 30 tết, cúng giao thừa trong nhà, ngoài trời, vái cúng ngày mùng một, lễ tạ năm mới, tết nguyên tiêu, tết hàn thực, tiết thanh minh, tết đoan ngọ, tết trung nguyên, trung thu, hạ nguyên, khấn vái lễ động thổ, nhập trạch , tân gia, bồi hoàn địa mạch, tiền chủ, cúng khai trương, dâng sao giải hạn, giải hạn tam tai, cầu tự vv …);

Phần III. Phong thủy – Nhà tốt vận tốt( Phong thủy Dương trạch trong văn phòng và cửa hàng; chín nguyên tắc lớn trong phong thủy văn phòng; Phong thủy mà trạch( lúc thác đi chọn chỗ nằm cho tốt để con cháu làm ăn khấm khá); Quy tắc chọn nền trong phong thủy âm trạch; cách chọn ngày giờ tốt và các việc nên làm, kiêng kỵ…)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*