Thứ Ba , 13 Tháng Mười Một 2018
Tiêu Điểm
Home » SÁCH PHÁP LUẬT » LUẬT TỐ TỤNG » CÁC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 2015

CÁC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 2015

CÁC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 2015

xếp hạng


CÁC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIệN KIểM SÁT NHÂN DÂN TốI CAO, Bộ TƯ PHÁP, Bộ CÔNG AN
VỀ HÌNH SỰ – DÂN SỰ – HÀNH CHÍNH – KINH TẾ – LAO ĐỘNG (NĂM 2010 -2014)

CÁC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Để thi hành đúng và thống nhất quy định của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2011 ; Quy định của Luật tố tụng hành chính; Một số quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009); Một số quy định của Bộ luật dân sư. Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong năm 2012 và năm 2013 đã ban hành nhiều thông tư liên tịch áp dụng trong lĩnh vực hình sự, dân sư, hành chính, kinh tế và lao động.
Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 15-10-2013 của Tòa án nhân dân tối cao – Viện kiếm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự
Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 15-10-2013 của Tòa án nhân dân tối cao – Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao của Luật tố Tụng hành chính
Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Bộ công an – Bộ quốc phòng – Bộ tư pháp – Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XIX của Bộ luật Hình sự về các tội xâm phạm trật tự, an toàn giao thông
Thông tư liên tịch số10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 26 tháng 6 năm 2013 của Bộ tư pháp – Bộ công an – Tòa án nhân dân tối cao – Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Bộ tài chính hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính – kế toán và chứng khoán và còn nhiều các thông tư liên tịch khác
Nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, áp dụng pháp luật của cơ quan, đơn vị, nhu cầu tìm hiểu pháp luật của đông đảo bạn đọc. Ban biên tập nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin xuất bản tập sách nêu trên. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc
Nội dung cuốn sách bao gồm các phần sau:
• Phần một: Các thông tư liên tịch của của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về hình sự, dân sự, hành chính (năm 2010-2014)
• Phần hai: Các thông tư liên tịch của của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về kinh tế và lao động (năm 2010-2014)
Sách dày 504 trang khổ 20×28 cm. Giấy trắng bãi bằng. In xong và nộp lưu chiểu tháng 11 năm 2013. Giá phát hành là: 325.000đ/1 cuốn

GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM.
Vui lòng liên hệ:
  Ms.Mai Phương
ĐT: 0978.718.705       —      Tel:08.666.00.627

tham khảo thêm—–

1/ Kỹ năng tra cứu các điều và văn bản áp dụng Bộ luật tố tụng hình sự việt nam (năm 2003-2014)
(Tương ứng các điều, khoản của bộ luậttố tụng hình sự là sự viện dẫn các điều, khoản các văn bản hướng dẫn thi hành) giá: 325.000 đ

2/ Kỹ năng tra cứu các điều và văn bản áp dụng Bộ luật hình sự việt nam (năm 1999-2014)
(Tương ứng các điều, khoản của bộ luật hình sự là sự viện dẫn các điều, khoản các văn bản hướng dẫn thi hành) giá: 325.000 đ
3/ Kỹ năng tra cứu các điều và văn bản áp dụng Bộ luật dân sự việt nam (năm 2005-2014)
(Tương ứng các điều, khoản của bộ luật dân sự là sự viện dẫn các điều, khoản các văn bản hướng dẫn thi hành) giá: 325.000 đ

4/ Kỹ năng tra cứu các điều và văn bản áp dụng Bộ luật tố tụng dân sự việt nam (năm 2004-2014)
(Tương ứng các điều, khoản của bộ luật tố tụng dân sự là sự viện dẫn các điều, khoản các văn bản hướng dẫn thi hành) giá: 325.000 đ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*