Thứ Ba , 25 Tháng Chín 2018
Tiêu Điểm
Home » SÁCH PHÁP LUẬT » LUẬT TỐ TỤNG » Các thông tư liên tịch của Tòa án nhân dân tối cao, vksnn tối cao, công an

Các thông tư liên tịch của Tòa án nhân dân tối cao, vksnn tối cao, công an

Các thông tư liên tịch của Tòa án nhân dân tối cao, vksnn tối cao, công an

xếp hạng

CÁC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO,

CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO, BỘ TƯ PHÁP, BỘ CÔNG AN

VỀ HÌNH SỰ – DÂN SỰ HÀNH CHÍNH – KINH TẾ – LAO ĐỘNG

(NĂM 1998 – 2012)

Nhà xuất bản Văn hóa thông tin phối hợp với luật sư Trần Thế Vinh tập hợp, hệ thống và biên soạn cuốn sách nêu trên, với những văn bản được hệ thống hóa theo từng lĩnh vực cụ thế giúp bạn đọc dễ ràng tra cứu các quy định pháp luật nội dụng cũng như luật hình thức một cách thuận tiện nhất trong mọi lĩnh vực. Nhằm góp phần cung cấp tài liệu nghiên cứu và áp dụng các thông tư liên tịch của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao … trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế và lao động. Pháp luật về hình sự, dân sự và kinh tế không chỉ thể hiện một cách toàn diện chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, mà còn là công cụ sắc bén trong đấu tranh và phòng chống tội phạm, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm hiệu lực quản lý của Nhà nước, góp phần thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Có thể nói cuốn sách phản ánh tương đối toàn diện và có hệ thống các thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành trong lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế và lao động. Với 52 thông tư liên tịch từ năm (1998-2012) của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hy vọng đáp ứng nhu cầu bạn đọc.

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần sau:

  • Phần một: Các thông tư liên tịch của của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về hình sự, dân sự, hành chính
  • Phần hai: Các thông tư liên tịch của của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về kinh tế và lao động

Sách dày 504 trang khổ 20×28 cm. Giấy trắng bãi bằng. In xong và nộp lưu chiểu tháng 12  năm 2012. Giá phát hành là: 325.000đ/1 cuốn                                                                                         

Mua sách liên hệ:  Tel: 0945 982 986

Web: www.sachluat.vn

Giao sách trong ngày khu vực TP.HCM, Hà Nội, các khu vực khác sau 2 ngày làm việc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*