Thứ Tư , 18 Tháng Mười 2017
Tiêu Điểm
Home » KẾ TOÁN » Các tình huống về kế toán doanh nhiệp dành cho giám đốc và kế toán

Các tình huống về kế toán doanh nhiệp dành cho giám đốc và kế toán

Các tình huống về kế toán doanh nhiệp dành cho giám đốc và kế toán

xếp hạng

SÁCH 939 TÌNH HUỐNG MỚI NHẤT VỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP                

DÀNH CHO GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG – MỚI NHẤT NĂM 2013

Nội dung sách gồm 3 phần

Phần một: 715 tình huống về chế độ kế toán doanh nghiệp

Phần hại: 224 tình huống về kiểm toán doanh nghiệp

Phần ba: các văn bản mới nhất về chế độ kế toán doanh nghiệp

Các thông tin thêm về sách:

Với 224 tình huống về kiểm toán bao gồm: những nội dung cần chuẩn bị trước cho một cuộc thanh tra, kiểm toán tại các doanh nghiệp và những vướng mắc về chính sách tài chính, thuế, kế toán trong qua trình thực hiện tại doanh nghiệp: hệ thống báo cáo tài chính, hệ thống sổ kế toán và đặc biệt các văn bản mới nhất về chế độ kế toán doanh nghiệp: để kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hóa đơn GTGT, trong khi chờ đợi văn bản sửa đổi, ngày 02/11/2012, Tòa án nhân dân tối cao ban hành công văn số 268/TANDTC-HS hướng dẫn áp dụng điều luật đối với hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Trước đây, những hành vi mua, bán hóa đơn GTGT bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội tàng trữ, vận chuyển, lưu hành giấy tờ có giá giả” và “Tội mua bán tài liệu của cơ quan nhà nước”, thì nay sẽ bị truy cứu về “Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” theo điều 164a BLHS.

Với 725 tình huống thực tế về chế độ kế toán doanh nghiệp bao gồm: kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ; kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; kế toán tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa; kế toán các khoản đầu tư tài chính; kế toán bất động sản đầu tư; kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lơi nhuận; kế toán nợ phải thu, nợ phải trả và các khoản dự phòng, kế toán nguồn vốn chủ sở hữu…

Với những nội dung nêu trên, cuốn sách đã bổ sung và cung cấp những tình huống mới nhất giúp cho bạn đọc nắm bắt kịp thời những tình huống thục tế về chế độ kế toán doanh nghiệp vì vậy cuốn sách là tài liệu tham khảo, đầy đủ và hữu ích cho nhà quản lý, kế toán trưởng, nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp

Giá phát hành là: 325.000đ/1 cuốn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*