Thứ Hai , 19 Tháng Mười Một 2018
Tiêu Điểm
Home » XÂY DỰNG » QUY CHUẨN-TIÊU CHUẨN » Cẩm nang nghiệp vụ công tác quản lý an toàn điện 2015

Cẩm nang nghiệp vụ công tác quản lý an toàn điện 2015

Cẩm nang nghiệp vụ công tác quản lý an toàn điện 2015

xếp hạng


Sách cẩm nang nghiệp vụ công tác quản lý an toàn điện năm 2015

Điện năng là một loại hàng hoá đặc thù, là động lực để phát triển sản xuất và đời sống xã hội. Trong những năm qua ngành điện luôn được Đảng và nhà nước đặc biệt quan tâm đầu tư thích đáng. Đồng thời để hoạt động điện lực vận hành theo đúng quy định pháp luật, thời gian qua Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành nhiều Tiêu chuẩn Việt Nam về lắp đặt điện, về chống sét, về chảy cao áp…. và các văn bản pháp luật mới như: TT 31/2014/TT-BCT ngày 02-10-2014 Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện; TT 30/2014/TT-BCT ngày 02-10-2014 Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh; TT 28/2014/TT-BCT ngày 15-9-2014 Quy định quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia, NĐ 14/2014/NĐ-CP ngày 26-02-2014 Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện….

Sách cẩm nang nghiệp vụ công tác quản lý an toàn điện năm 2015

Sách cẩm nang nghiệp vụ công tác quản lý an toàn điện năm 2015

Để quý cơ quan doanh nghiệp ngành điện và các đơn vị liên quan có được những tài liệu mới nhất  trong lĩnh vực điện. Nhà xuất bản Lao Động cho biên tập & phát hành cuốn sách: “CẨM NANG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ AN TOÀN ĐIỆN”
Nội dung sách bao gồm những nội dung sau:
Phần thứ nhất. Tiêu chuẩn chống sét
Phần thứ hai. Tiêu chuẩn lắp đặt điện
Phần thứ ba. Tiêu chuẩn chảy cao áp
Phần thứ tư. Văn bản mới cập nhật tháng 10 năm 2014
Sách cẩm nang nghiệp vụ công tác quản lý an toàn điện năm 2015

có độ dày 448 trang.Gía phát hành 335,000đ/ 1 cuốn

GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM.
Vui lòng liên hệ:  Ms.Mai Phương
ĐT: 0978.718.705       —     0945 982 986

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*