Thứ Hai , 22 Tháng Mười 2018
Tiêu Điểm
Home » CÁC LUẬT KHÁC (page 7)

CÁC LUẬT KHÁC

Văn hóa phật giáo và lịch sử các ngôi chùa ở Việt Nam

VĂN HÓA PHẬT GIÁO VÀ LỊCH SỬ CÁC NGÔI CHA Ở VIỆT NAM” Nội dung của cuốn sách này bao gồm 3 phần:   Phần 1. Văn hóa Phật giáo – Suối nguồn đời sống tâm linh của người Việt Nam ( Anh hưởng sâu sắc của Phật giáo đến nền văn hóa dân tộc; Văn hóa Phật giáo – Biểu tượng thường hằng và triết lí nhân sinh trong cuộc sống; Nghệ thuật và các giá trị của Phật giáo – Thấm đẫm tính nhân văn và ý nghĩa triết học…); Phần 2. Văn hóa Phật giáo trong đời ... Read More »

Hướng dẫn mới nhất về thi hành luật dược cơ chế tài chính và giá dịch vụ

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ THI HÀNH LUẬT DƯỢC  CƠ CHẾ  TÀI CHÍNH VÀ GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ Nhằm tăng cường cơ sở pháp lý để hỗ trợ ngành y tế phát triển, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày 24-10-2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược; NĐ số 85/2012/NĐ-CP ngày 15-10-2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ ... Read More »

Chế độ chính sách quản lý khám chữa bệnh

Chế độ chính sách quản lý khám chữa bệnh, những văn bản pháp luật mới nhất trong ngành y tế 2012 Phần thứ nhất. Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030; Phần thứ hai. Luật An toàn thực phẩm và văn bản hướng dẫn thi hành; Phần thứ ba. Quy định về kiểm nghiệm, kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; Phần thứ tư. Xử lý sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm; Phần thứ năm. Tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyển xếp ngạch, lương công chức ... Read More »

Giải pháp tháo gỡ khó khăn trong doanh nghiệp dành cho Giám đốc

GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN VÀ NHỮNG CHÍNH SÁCH MỚI NHẤT NHẰM HỖ TRỢ  PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY DÀNH CHO GIÁM ĐỐC Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau: Phần thứ nhất. Nhận thức về nền kinh tế ViệtNam trong giai đoạn hiện nay; Phần thứ hai. Các giải pháp cho doanh nghiệp trong thời kỳ khủng hoảng; Phần thứ ba. Chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ, vừa giai đoạn hiện nay ; Phần thứ tư. Tra cứu một số chính sách về thuế, miễn giảm, gia hạn thuế nhằm tháo ... Read More »

Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam

PHÁP LỆNH TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO (BAN HÀNH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 92/2012/NĐ-CP NGÀY 08-11-2012) LỊCH SỬ VĂN HOÁ TRONG CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM Cuốn cuốn sách gồm các phần sau: Phần thứ nhất. Pháp lệnh và quy định mới nhất về thi hành pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo Phần thứ hai. Tra cứu một số các tình huống pháp luật trong lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng Phần thứ ba. Phong tục tập quán tín ngưỡng trong cộng đồng các dân tộc việt nam Phần thứ tư. Lịch sử các lễ hội tôn giáo việt ... Read More »

Các bài văn khấn truyền thống áp dụng trong đời thường

TÌM HIỂU CÁC BÀI VĂN KHẤN TRUYỀN THỐNG ÁP DỤNG ĐỜI THƯỜNG – NHỮNG PHỐI HỢP QUAN TRỌNG ỨNG DỤNG TRONG CUỘC SỐNG VÀ VĂN PHÒNG CÔNG SỞ Nội dung của cuốn sách gồm: Phần 1. Đời sống tâm linh của người Việt qua việc cúng bái, khấn lễ (Nét đặc sắc trong tín ngưỡng của người Việt; Cách thức lễ bái, khấn niệm, Văn khấn …); Phần II. Văn khấn dùng trong cuộc sống và kinh doanh (Văn khấn tại chùa như vái khấn Phật, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Quan Thế Am Bồ Tát, Cầu tài, cầu ... Read More »

Cẩm nang xem ngày chọn giờ – ứng dụng trong cuộc sống và kinh doanh

Xem ngày chọn giờ để làm những công việc mà mình cho là quan trọng đã có từ lâu đời trong đời sống nhân dân ta. Từ những việc đại sự như cưới hỏi, làm nhà, động thổ ,khai trương, xuất hành , ma chay… đến công việc làm ăn hằng ngày như đi buôn, gieo trồng, chăn nuôi… nhân dân ta vẫn thường áp dụng chọn những ngày tốt để làm, với tâm lý và kinh nghiệm từ ngàn xưa: ngày tốt, giờ tốt công việc sẽ thông hanh hơn, hiệu quả hơn.Có nghĩa là chúng ta sẽ chọn ... Read More »