Thứ Hai , 19 Tháng Mười Một 2018
Tiêu Điểm
Home » HÀNH CHÍNH

HÀNH CHÍNH

Các mẫu diễn văn khai mạc hội nghị hay nhất 2017

TUYỂN CHỌN, THAM KHẢO CÁC BÀI DIỄN VĂN, BÀI PHÁT BIỂU DÀNH CHO HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ NHỮNG NGÀY LỄ LỚN Cuốn sách được tập hợp và sắp xếp theo các phần mục, mỗi mục được phân chia theo từng lĩnh vực cụ thể như: các bài diễn văn, phát biểu ở Hội nghị Trung ương, ủy ban quận, huyện (Mục I), Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Mục 2), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Mục 3), Hội Phụ nữ (Mục 4),giáo dục, quân đội, công an và đặc biệt có các bài diễn văn ... Read More »

sách hỏi đáp công đoàn 2017

sách hỏi đáp công đoàn 2017

  Giới thiệu cuốn sách hỏi đáp công đoàn 2017 : Trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, Công đoàn Việt Nam ngày càng khẳng định vị trí của mình trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. Để công đoàn không ngừng đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, thời gian vừa qua Chính phủ và Tổng Liên đoàn LĐVN đã ban hành nhiều văn bản mới liên quan đến hoạt động công đoàn Nhằm ... Read More »

Sách hướng dẫn soạn thảo các mẫu hợp đồng hay nhất 2016

Quan hệ kinh doanh thương mại được xác lập và thực hiện thông qua hình thức pháp lý chủ yếu là hợp đồng. Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các đối tác với nhau, đảm bảo quyền và nghĩa vụ hợp pháp trong các thỏa thuận đó. Đồng thời đây là căn cứ pháp lý để giải quyết những tranh chấp có thể nảy sinh trong quá trình thực hiện giao dịch. Để thực hiện việc soạn thảo và ký kết hợp đồng một cách thông suốt, tránh rủi ro về mặt pháp lý, Nhà xuất bản Lao Động ... Read More »

Sách các mẫu soạn thảo văn bản mới nhất 2016

tuyển chọn các mẫu soạn thảo văn bản dùng trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp Công tác soạn thảo văn bản là một công việc rất quan trọng và được thực hiện thường xuyên trong tất cả các cơ quan chính quyền địa phương, đơn vị hành chính sự nghiệp. Cuốn sách sách tuyển chọn các mẫu soạn thảo văn bản năm 2016 nhằm nâng cao hiệu quả của công tác soạn thảo văn bản, giúp bạn đọc có thêm tài liệu để nghiên cứu và ứng dụng trong việc soạn thảo văn ... Read More »

Sách các mẫu soạn thảo và mẫu hợp đồng dành cho doanh nghiệp 2016

sách tuyển chọn các mẫu soạn thảo văn bản và mẫu hợp đồng năm 2016 tuyển chọn các mẫu soạn thảo văn bản và mẫu hợp đồng thường dùng trong doanh nghiệp Soạn thảo một bản hợp đồng đáp ứng được các yêu cầu của công việc cũng như đảm bảo tính pháp lý là công việc không đơn giản khi gặp vấn đề trục trặc mang hợp đồng ra soi lại từng câu chữ thì mới thấy hết được tầm quan trọng của việc soạn hợp đồng. Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều ... Read More »

Tuyển chọn các mẫu diễn văn khai mạc phát biểu hội nghị năm 2017

TUYỂN CHỌN, THAM KHẢO CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC, PHÁT BIỂU TRONG HỘI NGHỊ, HỘI THẢO VÀ NHỮNG NGÀY LỄ LỚN 2016 Tuyển chọn các mẫu diễn văn khai mạc phát biểu hội nghị năm 2016Nội dung sách gồm các phần chính sau: PHẦN THỨ NHẤT. CÁC BÀI PHÁT BIỂU, NÓI CHUYỆN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH MỤC I. CÁC BÀI PHÁT BIỂU, BÀI NÓI CHUYỆN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 1. Phát biểu tại phiên họp thứ bảy Hội nghị lần thứ nhất quốc tế Nông dân 2. Phát biểu tại Đại hội đại biểu thanh ... Read More »

Cẩm nang công tác đảng dành cho bí thư đảng bộ, chi bộ các cấp

Cẩm nang công tác đảng dành cho bí thư đảng bộ, chi bộ các cấp

Tổ chức cơ sở Đảng (chi bộ cơ sở, Đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là nơi trực tiếp tổ chức thực hiện đường lối, nghị quyết của Đảng, duy trì phong trào cách mạng của quần chúng, đưa đường lối nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước thành hiện thực. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã khẳng định: “Với vị trí là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, vai ... Read More »

Sách tuyển chọn các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc hội nghị, hội thảo hay nhất 2015

Sách tuyển chọn các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc hội nghị, hội thảo hay nhất 2015

Nhằm giúp các Giám đốc, lãnh đạo, những người soạn thảo … trong các cơ quan, đơn vị thuận tiện trong việc đối chiếu và tham khảo để có thể chuẩn bị tốt các bài diễn văn, phát biểu trong các ngày lễ lớn, trong các đại hội, hội nghị, hoặc phát động phong trào thi đua….. Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách “TUYỂN CHỌN CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO DÙNG TRONG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ DOANH NGHIỆP” Cuốn sách đã tập hợp, lựa ... Read More »

Các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị 2015

Các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị 2015

Tuyển chọn các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị 2015 là cuốn sách nhằm cung cấp cho khách hàng tài liệu tham khảo về các bài phát biểu mẫu để làm tài liệu khi phát biểu trong các dịp lễ quan trọng trong đời sống hàng ngày trên mọi lĩnh vực. Vừa tạo được bài phát biểu long trọng và đỡ phải tốn mất nhiều thời gian suy nghỉ đệ soạn thảo, sách để cập đến mọi lĩnh vực trong đời sống. Tiêu đề cuốn sách như sau: TUYỂN CHỌN CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ ... Read More »

Hướng dẫn kỹ năng soạn thảo mẫu văn bản và mẫu diễn văn dành cho các cấp ủy đảng

Hướng dẫn kỹ năng soạn thảo mẫu văn bản và mẫu diễn văn dành cho các cấp ủy đảng

Hướng dẫn kỹ năng soạn thảo mẫu văn bản và mẫu diễn văn, bài phát biểu khai mạc, bế mạc dành cho các cấp ủy đảng Văn phòng cấp ủy Đảng là cơ quan trực tiếp giúp cấp ủy Đảng tổ chức điều hành bộ máy, đồng thời có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động của tổ chức Đảng ở mỗi cấp, là cơ quan lãnh đạo thực hiện nghị quyết của cấp mình, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, là đại biểu tiêu biểu cho việc thực hiện nguyên tắc tổ chức cơ bản của ... Read More »