Thứ Hai , 22 Tháng Mười 2018
Tiêu Điểm
Home » HÀNH CHÍNH (page 2)

HÀNH CHÍNH

Tuyển tập các mẫu diễn văn bài phát biểu, các mẫu thư, mẫu hợp đồng hằng ngày trong doanh nghiệp

Tuyển tập các mẫu diễn văn bài phát biểu, các mẫu thư, mẫu hợp đồng hằng ngày trong doanh nghiệp

Tuyển tập các mẫu diễn văn bài phát biểu, các mẫu thư, mẫu hợp đồng hằng ngày trong doanh nghiệp Lãnh đạo các doanh nghiệp, các công ty và nhân viên trong doanh nghiệp trong quá trình ra quyết định, tổ chức, điều hành và kiểm soát công việc, không thể thiếu được công cụ hữu hiệu là hệ thống văn bản. Trong thực tế, nhận thức đúng, hiểu thấu và viết chuẩn một loại văn bản nào đó cần nhiều thời gian và công sức. Hơn nữa việc chuẩn bị các bài diễn văn, phát biểu trong các ngày ... Read More »

Tuyển chọn các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc hội nghị, mẫu soạn thảo văn bản dành cho cán bộ hội phụ nữ 2015

Tuyển chọn các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc hội nghị, mẫu soạn thảo văn bản dành cho cán bộ hội phụ nữ 2015

Tuyển chọn các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc hội nghị, mẫu soạn thảo văn bản thường dùng dành cho cán bộ hội phụ nữ 2015 Nhằm giúp các chị em phụ nữ, giám đốc, lãnh đạo, nhữõng ngườøi soạn thảo … thuận tiện trong việc đối chiếu và tham khảo để có thể chuẩn bị tốt các bài diễn văn, phát biểu trong các ngày lễ lớn, trong các đại hội, hội nghị, hoặc nhân các sự kiện quan trọng các cơ quan, doanh nghiệp, tại các địa phương….NXB LAO Đ ỘNG -X Ã H ỘI xuất bản ... Read More »

Tuyển tập các mẫu diễn văn, các bài phát biểu, mẫu thư dành cho lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ trong quân đội

Tuyển tập các mẫu diễn văn, các bài phát biểu, mẫu thư dành cho lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ trong quân đội

Hướng dẫn soạn thảo văn bản – Tuyển tập các mẫu diễn văn, các bài phát biểu, mẫu thư dành cho lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ trong quân đội Cán bộ chiến sĩ quân đội Nhân dân Việt Nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, điều hành và kiểm soát công việc, không thể thiếu được công cụ hữu hiệu là hệ thống văn bản. Trong thực tế, nhận thức đúng, hiểu thấu và viết chuẩn một loại văn bản nào đó cần nhiều thời gian và công sức. Hơn nữa việc chuẩn bị các ... Read More »

Tuyển tập các bài phát biểu, mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị và kỹ năng tổ chức cuộc họp 2015

Tuyển tập các bài phát biểu, mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị và kỹ năng tổ chức cuộc họp

Tuyển tập các bài phát biểu, mẫu diễn văn khai mạc 2015, bế mạc hội nghị 2015 và kỹ năng soạn thảo văn bản, chuẩn bj tổ chức cuộc họp, hội thảo, diễn đàn, quy chế phát ngôn trong các cơ quang đơn vị hành chính sự nghiệ – doanh nghiệp 2015 Soạn thảo văn bản, chuẩn bị các bài diễn văn 2015, phát biểu; tổ chức các cuộc họp, sự kiện, hội nghị là những công việc rất quan trọng, thường xuyên trong quá trình ra quyết định, điều hành và kiểm soát công việc của các nhà lãnh ... Read More »

Tuyển tập các mẫu diễn văn, các bài phát biểu dành cho lãnh đạo cán bộ công chức, viên chức ngành công an

HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO VĂN BẢN - TUYỂN TẬP CÁC MẪU DIỄN VĂN, CÁC BÀI PHÁT BIỂU DÀNH CHO LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH CÔNG AN

Hướng dẫn soạn thảo văn bản, tuyển tập các mẫu diễn văn, các bài phát biểu dành cho lãnh đạo cán bộ công chức, viên chức ngành công an Lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức ngành công an trong quá trình ra quyết định, tổ chức, điều hành và kiểm soát công việc, không thể thiếu được công cụ hữu hiệu là hệ thống văn bản. Trong thực tế, nhận thức đúng, hiểu thấu và viết chuẩn một loại văn bản nào đó cần nhiều thời gian và công sức. Hơn nữa việc chuẩn bị các bài ... Read More »

Kỹ thuật soạn thảo văn bản và các mẫu văn bản thường dùng dành cho đảng bộ cơ sở

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG CẤP ỦY, KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN, VÀ CÁC MẪU VĂN BẢN THƯỜNG DÙNG DÀNH CHO ĐẢNG BỘ CƠ SỞ.

Hướng dẫn nghiệp vụ văn phòng cấp ủy,Kỹ thuật soạn thảo văn bản và các mẫu văn bản thường dùng dành cho đảng bộ cơ sở Kỹ thuật soạn thảo văn bản và các mẫu văn bản dùng cho đảng bộ cơ sở được nhà xuất bản Lao động xã hội in, cuốn sách đã tập hợp, lựa chọn và giới thiệu các mẫu diễn văn, bài phát biểu đã được sử dụng trong thực tế, các mẫu văn bản theo quy định, hướng dẫn của đảng…nhằm giúp các đảng viên, đồng chí lãnh đạo đảng, văn phòng cấp ủy..trong ... Read More »

TUYỂN TẬP CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC BẾ MẠC MỚI

Tuyển tập các mẫu diễn văn khai mạc

Tuyển tập các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc hội nghị và những bài pháp biểu quan trọng thường dung trong cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp Tổ chức các hội nghị, hội thảo, cuộc họp, diễn đàn…là một trong những hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị và tổ chức kinh tế. Trong đó các bài diễn văn khai mạc, bế mạc, các bài phát biểu là một phần  không thể thiếu trong việc tổ chức các sự kiện này. Để giúp quý công ty có điều kiện tìm hiểu sâu ... Read More »

Kỹ thuật soạn thảo văn bản và các mẫu văn bản mới nhất

Kỹ thuật soạn thảo văn bản mới nhất

KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN – MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP, DOANH NGHIỆP VÀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CÁC CẤP Nội dung cuốn sách bao gồm các phần:  Phần 1: THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH. Phần 2: MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP. Phần 3: MẪU VĂN BẢN DÙNG TRONG TRƯỜNG HỌC. I. Mẫu văn bản liên quan đến công tác tài chính. II. Mẫu văn bản liên quan đến cán bộ, giảng ... Read More »

Mẫu diễn văn bài phát biểu các sự kiện quan trọng địa phương

HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO VĂN BẢN DÀNH CHO LÃNH ĐẠO VÀ CHÁNH VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP – CÁC MẪU VĂN BẢN, DIỄN VĂN, BÀI PHÁT BIỂU DÙNG CHO CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG Nội dung sách:        Phần 1: MẪU DIỄN VĂN, BÀI PHÁT BIỂU DÙNG CHO CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG. I. Phát biểu khai mạc, bế mạc tại các kỳ họp. II. Phát biểu phát động phong trào thi đua. III. Phát biểu nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng tại địa phương. IV. ... Read More »

Sổ tay hướng dẫn soạn thảo văn bản dành cho xã, phường, thị trấn

SỔ TAY HƯỚNG DẪN MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN DÀNH CHO XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 2013 Sách có các phần chính: Phần 1: HƯỚNG DẪN THỂ THỨC VÀ MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN DÀNH CHO ĐẢNG ỦY. Phần 2: HƯỚNG DẪN THỂ THỨC VÀ MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN. Phần 3: HƯỚNG DẪN THỂ THỨC VÀ MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN DÀNH CHO CÔNG ĐOÀN. Phần 4: HƯỚNG DẪN THỂ THỨC & MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN ĐOÀN THANH NIÊN Phần 5: HƯỚNG DẪN THỂ THỨC VÀ MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN HỘI NÔNG DÂN. ... Read More »