Thứ Hai , 22 Tháng Mười 2018
Tiêu Điểm
Home » HÀNH CHÍNH (page 3)

HÀNH CHÍNH

TUYỂN TẬP CÁC BÀI PHÁT BIỂU TẠI CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG THƯỜNG GẶP

TUYỂN TẬP CÁC BÀI PHÁT BIỂU TẠI CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG THƯỜNG GẶP VÀ MẪU HỢP ĐỒNG MỚI NHẤT SỬ DỤNG CHO DOANH NGHIỆP Phần thứ nhất. Quy định chung về phông chữ, khổ giấy, kiểu trình bày, định trang bìa, quy định về viết tắc, viết hoa  tên các loại văn bản và bản sao, mẫu chữ và chi tiết trình bày văn bản, lưu tài liệu ( theo thông tư 01/2011 TT BNV ngày 19/1/2011BNV hướng dẫn) Phần thứ hai.Tuyển Tập  Những bài phát biểu dành cho lãnh đạo, nhà quản lý tại các sự kiện quan ... Read More »