Thứ Hai , 22 Tháng Mười 2018
Tiêu Điểm
Home » KẾ TOÁN KHỐI DOANH NGHIỆP (page 2)

KẾ TOÁN KHỐI DOANH NGHIỆP

Sách hướng dẫn hạch toán kế toán và phương pháp ghi sổ sách kế toán doanh nghiệp (Thông Tư số 200/2014/TT-BTC )

Sách hướng dẫn hạch toán kế toán và phương pháp ghi sổ sách kế toán doanh nghiệp (Thông Tư số 200/2014/TT-BTC )

HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP CHỨNG TỪ, SỔ SÁCH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP(ban hành theo Thông Tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22-12-2014) Hạch toán kế toán là một trong những khâu quan trọng trong hệ thống quản lý, được sử dụng như một công cụ có hiệu quả nhất để phản ánh khách quan và giám sát quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong những năm qua, cùng với chính sách đổi mới nền kinh tế theo cơ chế thị trường ở nước ta thì hàng loạt các doanh nghiệp sản xuất ... Read More »

Sách chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Sách chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Ngày 22-12-2014, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC về Chế độ kế toán doanh nghiệp (hiệu lực thi hành từ ngày 05-02-2015). Thay thế Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20-3-2006. Chế độ kế toán mới áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Trong đó, có một số điểm đáng lưu ý là: 1. Bỏ 3 hình thức ghi sổ kế toán (nhật ký chứng từ, chứng từ ghi sổ, nhật ký chung); 2. Hệ thống mẫu sổ kế toán và chứng từ kế toán không bắt buộc ... Read More »

Sách hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 song ngữ việt anh

Sách hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 song ngữ việt anh

Sách chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 song ngữ việt anh theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế Quyết định số 15/2006 ngày 20/03/2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp và Quyết định 202/2014 về hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất. “HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP” Áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế, các doanh nghiệp vừa và nhỏ… BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỆ THỐNG TÀI KHOẢN VÀ CHI TIẾT HẠCH TOÁN Hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo ... Read More »

Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp 2015

chế độ kế toán doanh nghiệp 2015

Chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 theo Ngày 22/12/2014, Bộ Trưởng Bộ Tài chính ký Thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế Quyết định số 15/2006 ngày 20/03/2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp và Quyết định 202/2014 về hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất. 1. Thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế toàn bộ Quyết định 15, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015 và áp dụng cho việc lập và trình bày BCTC từ năm 2015 trở đi; 2. Thông tư số 200/2014/TT-BTC cởi mở hơn so với Quyết định 15, mang tính chất hướng ... Read More »

Chế độ kế toán doanh nghiệp mới nhất

chế độ kế toán doanh nghiệp mới nhất

Sách chế độ kế toán doanh nghiệp mới nhất 2014, những nội dung cơ bản kế toán trưởng cần năm vững Hoạt động kế toán thường được tổ chức và điều hành bởi kế toán trưởng. Vai trò và trách nhiệm của người kế toán trưởng hay phụ trách kế toán trong mỗi thực thể kinh tế  – tài chính là rất quan trọng và nặng nề. Vì vậy, Kế toán trưởng ngày nay không chỉ đòi hỏi phải tinh thông nghiệp vụ kế toán mà còn phải am hiểu tường tận các vấn đề về pháp luật và về ... Read More »

Các tình huống về kế toán doanh nhiệp dành cho giám đốc và kế toán

SÁCH 939 TÌNH HUỐNG MỚI NHẤT VỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP                 DÀNH CHO GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG – MỚI NHẤT NĂM 2013 Nội dung sách gồm 3 phần Phần một: 715 tình huống về chế độ kế toán doanh nghiệp Phần hại: 224 tình huống về kiểm toán doanh nghiệp Phần ba: các văn bản mới nhất về chế độ kế toán doanh nghiệp Các thông tin thêm về sách: Với 224 tình huống về kiểm toán bao gồm: những nội dung cần chuẩn bị trước cho một cuộc thanh tra, kiểm toán tại các doanh nghiệp ... Read More »