Thứ Hai , 22 Tháng Mười 2018
Tiêu Điểm
Home » KẾ TOÁN KHỐI HÀNH CHÍNH (page 3)

KẾ TOÁN KHỐI HÀNH CHÍNH

Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước và hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2015

Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước và hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2015

Sách hệ thống mục lục ngân sách nhà nước và hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2015 Tại kỳ họp thứ 7 khóa XIII, Quốc hội đã thông qua Luật đầu tư công 2014 (gồm 6 chương, 108 điều, có hiệu lực từ 01/01/2015). Đây là một trong những Luật quan trọng, liên quan đến việc xác lập thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Luật Đầu tư công quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý Nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa ... Read More »

KẾ TOÁN NGÂN SÁCH TÀI CHÍNH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Kế toán ngân sách tài chính xã phường thị trấn 2014

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH TÀI CHÍNH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ MỘT SỐ CÔNG VIỆC CẦN PHẢI THỰC THI NĂM 2014 PHẦN 1. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT VỀ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH CẤP XÃ. Nhiệm vụ, yêu cầu, nguyên tắc kế toán Chứng từ kế toán Hệ thống tài khoản kế toán Sổ kế toán và hình thức kế toán Báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán PHẦN 2. NHỮNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỚI CỦA CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH, TÀI CHÍNH XÃ VÀ HƯỚNG DẪN ... Read More »

HƯỚNG DẪN CHẤN CHỈNH SỔ SÁCH KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC

Hướng dẫn chấn chỉnh hồ sơ kế toán trường học

HƯỚNG DẪN CHẤN CHỈNH HỒ SƠ, SỔ SÁCH KẾ TOÁN TRONG NHÀ TRƯỜNG 2014 Phần 1. Giải đáp tình huống về chế độ kế toán áp dụng trong trường học Giải đáp tình huống về chế độ kế toán áp dụng trong trường học Danh mục và mẫu chứng từ kế toán, sổ kế toán, mẫu báo cáo tài chính Phần 2. Giải đáp tình huống về phục hồi, xử lý tài liệu bị mất, bị hủy hoại và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vự kế toán Phần 3. Giải đáp tình huống về cơ chế quản ... Read More »

ĐỊNH MỨC MUA SẮM QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC MỚI NHẤT

ĐỊNH MỨC MUA SẮM QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC MỚI NHẤT

CẨM NANG DÀNH CHO CHỦ TÀI KHOẢN VÀ KẾ TOÁN – ĐỊNH MỨC MUA SẮM, QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC – HƯỚNG DẪN THANH QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chưa phát triển sẽ làm ảnh hưởng lớn đến số thu ngân sách nhà nước và việc bố trí các nguồn vốn, các khoản chi cho đầu tư phát triển. Vì vậy, công tác giải bài toán thu, chi Ngân sách nhà nước đang là một ... Read More »

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DÀNH CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HCSN MỚI

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DÀNH CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HCSN MỚI

CẨM NANG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DÀNH CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Kế toán hành chính sự nghiệp là kế toán chấp hành ngân sách của nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, là công cụ điều hành, quản lý các hoạt động kinh tế, tài chính của các đơn vị hành chính. Do đó, để quản lý và chủ động trong các khoản chi tiêu của mình, hàng năm các đơn vị hành chính sự nghiệp phải lập dự toán cho từng khoản chi tiêu này. Dựa vào báo dự toán, ... Read More »

Tiêu chuẩn,định mức chi tiêu sử dụng ngân sách nhà nước

1001 TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ MUA SẮM CHI TIÊU, SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP Trong thời gian qua, cùng với việc đổi mới hệ thống pháp luật về lĩnh vực thuế, kế toán, lao động, chính sách tiền lương,…thì lĩnh vực chi tiêu, mua sắm tài sản, ngân sách tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp cũng rất được Đảng và nhà nước quan tâm trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều khó khăn như hiện nay. Để phát huy ... Read More »

Chế độ kế toán ngân sách-nghiệp vụ kho bạc TABMIS

chế độ kế toán ngân sách nhà nước

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH – NGHIỆP VỤ KHO BẠC (TABMIS) Kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc có vai trò rất quan trọng trong hoạt động của Kho bạc nhà nước. Đây là, công việc thu thập, xử lý, kiểm tra, giám sát, phân tích và cung cấp thông tin về tình hình phân bổ dự toán kinh phí Ngân sách nhà nước (NSNN); tình hình thu, chi Ngân sách nhà nước; tình hình vay và trả nợ vay của NSNN; các loại ... Read More »

Hướng dẫn kế toán nhà nước và nghiệp vụ kho bạc TABMIS

Nhằm đổi mới và hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước, làm cho hoạt động quản lý tài chính từ nguồn vốn ngân sách có hiệu quả, đáp ứng nguồn lực để thực hiện chức năng nhiệm vụ của hệ thống chính trị, duy trì và phát triển các sự nghiệp, tích lũy vốn cho đầu tư thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán trong các cơ quan ... Read More »

Tiêu chuẩn, định mức chi tiêu nội bộ dành cho xã phường thị trấn

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH XÃ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU NỘI BỘ DÀNH CHO XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN Sách có các phẩn như sau: Phần 1: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN. Phần 2: QUY CHẾ QUẢN LÝ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC & CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC. Phần 3: QUY CHẾ LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ THU, CHI VÀ SỬ DỤNG, QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN. Phần 4: TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU NỘI BỘ & QUY CHẾ QUẢN ... Read More »

NHỮNG VẤN ĐỀ CỐT YẾU DÀNH CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

NHỮNG VẤN ĐỀ CỐT YẾU DÀNH CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ 615 CÂU GIẢI VÀ ĐÁP Trong thời gian vừa qua, Nhà nước đã nỗ lực thắt chặt quản lý và xử lý vi phạm trong chi tiêu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chi công. Điều này được biểu hiện cụ thể bằng việc Nhà nước đã xây dựng khuôn khổ pháp lý về quản lý chi tiêu ngân sách; cải thiện tính minh bạch chi ngân sách; hoàn thiện cơ chế phân bổ nguồn lực tài chính nhà nước; tăng cường ... Read More »