Thứ Hai , 22 Tháng Mười 2018
Tiêu Điểm
Home » KẾ TOÁN KHỐI HÀNH CHÍNH (page 4)

KẾ TOÁN KHỐI HÀNH CHÍNH

Sơ đồ kế toán hạch toán xã phường thị trấn

NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH – TÀI CHÍNH & SƠ ĐỒ TÀI KHOẢN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN Nội dung sách có các phần: Phần 1t: Khung pháp lý về kế toán xã, phường, thị trấn. Phần 2: Danh mục và  biểu mẫu chứng từ kế toán xã, phường, thị trấn Phần 3: hệ thống tài khoản kế toán và một số phương pháp định khoản – thiết lập sơ đồ kế toán xã , phường, thị trấn Phần 4: Mẫu sổ kế toán và báo cáo tài chính, quyết toán xã, phường, thị trấn Phần ... Read More »

Phương pháp định khoản trong kế toán

PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH KHOẢN & THIẾT LẬP SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TRONG CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP sách này có các phần chính: Phần 1. Tổ chức kế toán trong đơn vị Hành chính sự nghiệp Phần 2. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán Phần 3. Phương pháp định khoản trong đơn vị Hành chính sự nghiệp Phần 4. Phương pháp thiết lập sơ đồ kế toán trong đơn vị Hành chính sự nghiệp. Phần 5. Hệ thống chứng từ kế toán và sổ kế toán trong ... Read More »

Chế độ kiểm soát thanh toán, tạm ứng các khoản chi tiêu cơ quan hcsn

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ KIỂM SOÁT, THANH TOÁN, TẠM ỨNG CÁC KHOẢN CHI TIÊU DÀNH CHO CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP – MỚ INHẤT Nội dung cuốn sách này bao gồm những phần: Phần I. Quy định mới nhất về chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước; Phần II. Quy định mới về chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính – ngân sách nhà nước; Phần III. Quy định mới nhất về chế độ kế toán, kiểm toán ngân sách nhà nước; Phần IV. ... Read More »

Chế độ quản lý tài sản nhà nước-quản lý, thanh quyết toán vốn đầu tư

CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC – QUẢN LÝ, THANH QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ ĐIỀU HÀNH NGÂN  SÁCH & CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TRỢ CẤP, PHỤ CẤP TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC Việc quản lý, sử dụng đúng tiêu chuẩn, định mức tài sản Nhà nước hiện nay trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp đang là một vấn đề cấp thiết và quan trọng. Nhằm đảm bảo việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước đúng quy định, trong thời gian vừa qua, Nhà nước ta đã ban hành ... Read More »