Thứ Hai , 22 Tháng Mười 2018
Tiêu Điểm
Home » KẾ TOÁN

KẾ TOÁN

Các tình huống về kế toán doanh nhiệp dành cho giám đốc và kế toán

SÁCH 939 TÌNH HUỐNG MỚI NHẤT VỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP                 DÀNH CHO GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG – MỚI NHẤT NĂM 2013 Nội dung sách gồm 3 phần Phần một: 715 tình huống về chế độ kế toán doanh nghiệp Phần hại: 224 tình huống về kiểm toán doanh nghiệp Phần ba: các văn bản mới nhất về chế độ kế toán doanh nghiệp Các thông tin thêm về sách: Với 224 tình huống về kiểm toán bao gồm: những nội dung cần chuẩn bị trước cho một cuộc thanh tra, kiểm toán tại các doanh nghiệp ... Read More »