Thứ Hai , 19 Tháng Mười Một 2018
Tiêu Điểm
Home » KINH TẾ

KINH TẾ

Các mẫu soạn thảo và mẫu hợp đồng thông dụng dùng trong doanh nghiệp 2015

các mẫu soạn thảo và mẫu hợp đồng dùng trong doanh nghiệp 2015

Soạn thảo một bản hợp đồng đáp ứng được các yêu cầu của công việc cũng như đảm bảo tính pháp lý là công việc không đơn giản khi gặp vấn đề trục trặc mang hợp đồng ra soi lại từng câu chữ thì mới thấy hết được tầm quan trọng của việc soạn hợp đồng. Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng cũng là căn cứ pháp lý để giải quyết những tranh chấp có thể nảy ... Read More »

Tuyển tập các mẫu hợp đồng trong kinh doanh hay nhất

Tuyển tập các mẫu hợp đồng trong kinh doanh hay nhất

Quan hệ kinh doanh thương mại được xác lập và thực hiện thông qua hình thức pháp lý chủ yếu là hợp đồng. Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các đối tác với nhau, đảm bảo quyền và nghĩa vụ hợp pháp trong các thỏa thuận đó. Đồng thời đây là căn cứ pháp lý để giải quyết những tranh chấp có thể nảy sinh trong quá trình thực hiện giao dịch.  Để thực hiện việc soạn thảo và ký kết hợp đồng một cách thông suốt, tránh rủi ro về mặt pháp lý, Nhà xuất bản Lao Động ... Read More »