Thứ Bảy , 27 Tháng Năm 2017
Tiêu Điểm
Home » SÁCH PHÁP LUẬT

SÁCH PHÁP LUẬT

Sách Luật Đầu Tư Song Ngữ 2017

Sách luật Đầu tư song ngữ 2017

Sách luật đầu tư song ngữ 2017 được nhà xuất bản lao động và trung tâm sách luật xuất bản và giới thiệu 10/01/2017 bao gồm 5 chương và 76 điều áp dụng cho luật đầu tư tại việt nam được xuất bản 2 ngôn ngữ anh – việt Những nội dung chính trong luật đầu tư song ngữ 2017: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật ... Read More »

sách Luật Doanh nghiệp song ngữ 2017

Sách luật Đầu tư song ngữ 2017

Sách Luật Doanh nghiệp song ngữ Việt – Anh 2017  có hiệu lực từ 01 /7/12017. trong đó có nhiều điểm mới nổi bật, đáng chú ý như: Doanh nghiệp có quyền quyết định số lượng, hình thức và nội dung con dấu doanh nghiệp; Công ty TNHH, công ty cổ phần được quyền có nhiều người đại diện theo pháp luật; khi thành lập doanh nghiệp, người đăng ký thành lập phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp khi cơ quan đăng ký kinh doanh có yểu cầu… Để các doanh nghiệp có tài liệu liên quan nói trên, ... Read More »

Sách luật phòng cháy chữa cháy 2017

luật phòng cháy chữa cháy 2017

Luật phòng cháy chữa cháy 2017 và những chính sách mới: Phòng cháy và chữa cháy là một trong những công tác rất quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản Nhà nước và của nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội. Chính vì tầm quan trọng đó, Quốc hội đã ban hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và có hiệu lực kể từ ngày 4 tháng 10 năm 2001. Ngày 22 tháng 11 năm 2013, Quốc hội cũng thông qua Luật sửa đổi, ... Read More »

Sách các thông tư liên tịch về hình sự, dân sự, hành chánh, kinh tế và lao động 2017

Sách Các thông tư liên tịch về hình sự, dân sự, hành chánh, kinh tế và lao động 2017 Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây: Phần thứ nhất. Các thông tư liên tịch của Tòa án nhân dân tối cao – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao – Bộ Tư pháp – Bộ Công an về hình sự Phần thứ hai. Các thông tư liên tịch của Tòa án nhân dân tối cao – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao – Bộ Tư pháp – Bộ Công an về dân sự Phần thứ ba. ... Read More »

Sách các nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao năm 2017

Các nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao năm 2017

Sách các nghị quyết của hội đồng thẩm phán toàn án nhân dân tối cao về tố tụng dân sự tố tụng hành chánh năm 2017 Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây: Phần thứ nhất. Các Án lệ Phần thứ hai. Các quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao về dân sự Phần thứ ba. Các quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao về hình sự Phần thứ tư. Các quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao về kinh tế   ... Read More »

Sách Luật Điện Lực 2017

luật điện lực 2017

Nhằm giúp bạn đọc kịp thời nắm bắt những quy định mới nêu trên, TRUNG TÂM  SÁCH LUẬT phối hợp với Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách: LUẬT ĐIỆN LỰC – CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH VÀ HỆ THỐNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KỸ THUẬT ĐIỆN VIỆT NAM. Nội dung cuốn sách luật điện lực gồm các phần chính sau đây: Phần thứ nhất. Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành Phần thứ hai. Quy định mới về quy hoạch phát triển điện lực khung giá bán điện ... Read More »

Sách luật tổ chức chính quyền địa phương

uật tổ chức chính quyền địa phương

Sách luật tổ chức chính quyền địa phương :   Công tác tổ chức, hoạt động trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp những năm qua được cấp ủy Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Vì vậy, ngày 19-6-2015 Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Theo đó, nội dung của Luật quy định chi tiết về đơn vị hành chính và tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính. Luật cũng xác định các đơn vị hành chính gồm có tỉnh, ... Read More »

sách hướng dẫn giải quyết tranh chấp các vụ án dân sự 2017

sách hướng dẫn giải quyết tranh chấp các vụ án dân sự 2017 Cuốn sách hướng dẫn giải quyết tranh chấp các vụ án dân sự gồm các phần sau: Phần I: Các tình huống pháp luật trong lĩnh vực dân sự. Phần II: Các tình huống pháp luật trong lĩnh vực tố tụng dân sự. Phần III: Tranh chấp dân sự và thủ tục giải quyết tranh chấp dân sự Phần IV: Tìm hiểu một số quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao về giải quyết tranh chấp dân sự. Phần V : Án lệ. ( ... Read More »

Sách các nghị quyết của thẩm phán và tòa án về hình sự, dân sự, kinh tế 2016

Sách các nghị quyết của thẩm phán và tòa án về hình sự, dân sự, kinh tế 2016 CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ HÌNH SỰ, DÂN SỰ, KINH TẾ VÀ LAO ĐỘNG  NĂM 2000-2016  DÀNH CHO THẨM PHÁN, THẨM TRA VIÊN, HỘI THẨM, KIỂM SÁT VIÊN, LUẬT SƯ, CÁC HỌC VIÊN TƯ PHÁP Ngày 30/6/2016 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành hai Nghị quyết Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một ... Read More »

Sách bình luận khoa học bộ luật hình sự 2016

Sách bình luận khoa học bộ luật hình sự 2016 mới nhất Nhằm thể chế hóa các quan điểm, định hướng của Đảng về cải cách tư pháp và cụ thể hóa những quy định mới về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân trong Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, ngày 27/11/2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật hình sự năm 2015 thay thế cho Bộ luật hình sự năm 2003. Bộ luật  hình sự năm 2015 bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2016. ... Read More »