Chủ Nhật , 21 Tháng Mười 2018
Tiêu Điểm
Home » SÁCH PHÁP LUẬT » LUẬT TỐ TỤNG

LUẬT TỐ TỤNG

Sách bình luận khoa học bộ luật hình sự sửa đổi 2017

Sách bình luận khoa học bộ luật hình sự sửa đổi 2017 Cuốn sách Bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 do nhà xuất bản Hồng đức phát hành Đồng chủ biên: 1. TRẦN VĂN BIÊN – TS. ĐINH THẾ HƯNG TẬP THỂ TÁC GIẢ. Trần Văn Biên – TS. Đinh Thế Hưng  TẬP THỂ TÁC GIẢ: TS. Trần Văn Biên – Viện Nhà nước và Pháp luật TS. Đinh Thế Hưng – Viện Nhà nước và Pháp luật TS. Nguyễn Ngọc Hải – Học viện Cảnh sát nhân dân ... Read More »

Sách bình luận khoa học bộ luật hình sự 2017

Sách bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 2017 Cuốn sách Bình luận khoa học phần các tội phạm bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 do luật gia Nguyễn Ngọc Điệp biên soạn Điểm đặc biệt của cuốn sách này là phương pháp biên soạn mới với việc sử dụng hệ thống thuật ngữ về hình sự để giải thích và dẫn giải các nội dung quy định của Bộ luật, cũng như còn chỉ dẫn để tra cứu điều luật tương ứng của Bộ luật Hình sự năm 1999, nhờ ... Read More »

sách so sánh đối chiếu bộ luật hình sự hiệu lức 1/1/2018

Sách so sánh đối chiếu Bộ luật hình sự 1999- 2005 và Bộ luật hình sự áp dụng 1/1/2018 Sách bao gồm nội dung chính sau: Phần thứ nhất: So sánh đối chiếu Bộ luật hình sự 1999 – 2005 và 2018 Phần thứ hai: Kế hoạch triển khai thi hành bộ luật hình sự 2018  Sách dày 384 trang khổ 20×28 được in bằng giấy trắng bãi bằng. in xong và phát hành tháng 7 năm 2017. giá phát hành là: 350.000d/1 cuốn. Bán sách có hóa đơn tài chính – giao tận nơi miễn phí website: http://sachluat.vn Vui ... Read More »

Sách bộ luật hình sự sửa đổi áp dụng 1/1/2018

Sách bộ luật hình sự sửa đổi áp dụng 1/1/2018 Nghị quyết 41/2017/QH14 vừa được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 chính thức thông qua ngày 20/6/2017. Theo đó, từ ngày 01/01/2018 các Bộ luật và Luật dưới đây chính thức có hiệu lực thi hành: Chiều 20/6, tại Kỳ họp thứ 3, cùng với việc thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật hình sự đã được sửa đổi, ... Read More »

Sách sổ tay thẩm phán mới nhất

sách sổ tay thẩm phán mới nhất   SỔ TAY THẨM PHÁN Nội dung của cuốn sách bao gồm  bốn phần chính sau: Phần I. Vị trí, vai trò của Toà án nhân dân, Thẩm phán và việc nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của thẩm phán ( Trình bày vai trò và vị trí to lớn của Tòa án cũng như của Thẩm phán trong việc thu thập chứng cứ, giải quyết những vụ án nhằm đảm bảo công bằng cho mọi thành viên trong xã hội; đồng thời trình bày những nghiên cứu khoa học giúp Thẩm phán ... Read More »

Sách các thông tư liên tịch về hình sự, dân sự, hành chánh, kinh tế và lao động 2017

Sách Các thông tư liên tịch về hình sự, dân sự, hành chánh, kinh tế và lao động 2017 Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây: Phần thứ nhất. Các thông tư liên tịch của Tòa án nhân dân tối cao – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao – Bộ Tư pháp – Bộ Công an về hình sự Phần thứ hai. Các thông tư liên tịch của Tòa án nhân dân tối cao – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao – Bộ Tư pháp – Bộ Công an về dân sự Phần thứ ba. ... Read More »

Sách các nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao năm 2017

Các nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao năm 2017

Sách các nghị quyết của hội đồng thẩm phán toàn án nhân dân tối cao về tố tụng dân sự tố tụng hành chánh năm 2017 Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây: Phần thứ nhất. Các Án lệ Phần thứ hai. Các quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao về dân sự Phần thứ ba. Các quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao về hình sự Phần thứ tư. Các quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao về kinh tế   ... Read More »

sách hướng dẫn giải quyết tranh chấp các vụ án dân sự 2017

sách hướng dẫn giải quyết tranh chấp các vụ án dân sự 2017 Cuốn sách hướng dẫn giải quyết tranh chấp các vụ án dân sự gồm các phần sau: Phần I: Các tình huống pháp luật trong lĩnh vực dân sự. Phần II: Các tình huống pháp luật trong lĩnh vực tố tụng dân sự. Phần III: Tranh chấp dân sự và thủ tục giải quyết tranh chấp dân sự Phần IV: Tìm hiểu một số quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao về giải quyết tranh chấp dân sự. Phần V : Án lệ. ( ... Read More »

Sách các nghị quyết của thẩm phán và tòa án về hình sự, dân sự, kinh tế 2016

Sách các nghị quyết của thẩm phán và tòa án về hình sự, dân sự, kinh tế 2016 CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ HÌNH SỰ, DÂN SỰ, KINH TẾ VÀ LAO ĐỘNG  NĂM 2000-2016  DÀNH CHO THẨM PHÁN, THẨM TRA VIÊN, HỘI THẨM, KIỂM SÁT VIÊN, LUẬT SƯ, CÁC HỌC VIÊN TƯ PHÁP Ngày 30/6/2016 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành hai Nghị quyết Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một ... Read More »

Sách bình luận khoa học bộ luật hình sự 2016

Sách bình luận khoa học bộ luật hình sự 2016 mới nhất Nhằm thể chế hóa các quan điểm, định hướng của Đảng về cải cách tư pháp và cụ thể hóa những quy định mới về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân trong Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, ngày 27/11/2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật hình sự năm 2015 thay thế cho Bộ luật hình sự năm 2003. Bộ luật  hình sự năm 2015 bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2016. ... Read More »