Thứ Bảy , 24 Tháng Sáu 2017
Tiêu Điểm
Home » SÁCH PHÁP LUẬT » LUẬT TỐ TỤNG (page 4)

LUẬT TỐ TỤNG

312 câu hỏi đáp về bộ luật tố tụng hình sự và văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

312 câu hỏi đáp về bộ luật tố tụng hình sự và văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

312 câu hỏi đáp về bộ luật tố tụng hình sự và văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất Ngày 17 tháng 10 năm 2014 Quốc hội đã ban hành nghị quyết Số 821/NQ-UBTVQH13 thành lập đoàn giám sát “Tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật”. Thông tư số 22/2014/TT-BCA ngày 03-6-2014 của Bộ Công an Sửa đổi, bổ sung biểu mẫu về truy nã, đình ... Read More »

1050 HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG CÁC TỔ CHỨC

1050 hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức và doanh nghiệp

1050 HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG CÁC TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP BỊ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ( Xử phạt vi phạm hành chính trong mọi lĩnh vực) Phần 1. Tra cứu chi tiết các mức xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư Phần 2. Tra cứu chi tiết các mức xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông Xử phạt trong lĩnh vực giao ... Read More »

TRA CỨU BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM NĂM (2004-2014)

Ỹ NĂNG TRA CỨU CÁC ĐIỀU VÀ VĂN BẢN ÁP DỤNG BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM NĂM (2004-2014)

KỸ NĂNG TRA CỨU CÁC ĐIỀU VÀ VĂN BẢN ÁP DỤNG BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM NĂM (2004-2014) (TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC ĐIỀU, KHOẢN CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ LÀ SỰ VIỆN DẪN CÁC ĐIỀU, KHOẢN CỦA CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DÃN THI HÀNH) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2011 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XII, kỳ họp thức 9 thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 ... Read More »

KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN DÂN SỰ VÀ CHỈ DẪN ÁP DỤNG

KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN DÂN SỰ

KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN DÂN SỰ VÀ CHỈ DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ Nội dung quyển Sách này như sau:           Phần 1: KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN DÂN SỰ VÀ CHỈ DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ.             Phần 2: BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH.           I. Những quy định chung.           II. Thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp sơ ... Read More »

Chế độ báo cáo thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo

Giải quyết khiếu nại tố cáo

Chế độ báo cáo thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo phòng chống tham nhũng và quy trình tiếp công dân trong các tổ chức, cơ quan,đoàn thể và doanh nghiệp Sổ tay nghiệp vụ công tác thanh tra hướng dẫn mới nhất thự hiện chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo,phong chống tham nhũng và quy trình thanh tra tiếp công dân trong cơ quan, tổ chức, đoàn thể và doanh nghiệp                Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, tầm quan trọng ... Read More »

Pháp luật hình sự việt nam – Những vụ án nổi tiếng

TÌM HIỂU PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 2013 & NHỮNG VỤ ÁN NỔI TIẾNG Để chúng ta hiểu rõ hơn về pháp luật hình sự Việt Nam, Nhà xuất bản Lao Động giới thiệu với bạn đọc cuốn sách: TÌM HIỂU PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 2013 & NHỮNG VỤ ÁN NỔI TIẾNG Pháp luật hình sự là một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. ... Read More »

Sổ tay công tác dành cho thẩm phán tòa án nhân dân các cấp

SỔ TAY CÔNG TÁC DÀNH CHO THẨM PHÁN TOÀN ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤP Để cung cấp nguồn tiếp cận thông tin pháp lý quan trọng mà các Thẩm phán và những người làm công tác pháp luật có thể sử dụng, qua đó họ có thể tiếp cận công việc của mình với sự hiểu biết chắc chắn và hoàn chỉnh về luật pháp. Đây là nền tảng vững chắc để một hệ thống tòa án minh bạch, công bằng và hiệu quả có thể tiếp tục phát triển, và đó là những điều kiện tiên quyết then chốt ... Read More »

Hướng dẫn mới nhất áp dụng bộ luật hình sự, luật thi hành án hình sự

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT ÁP DỤNG BỘ LUẬT HÌNH SỰ, LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VỀ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI (MỚI NHẤT NĂM 2013) Trong thời gian qua, nhiều văn bản pháp luật mới về Pháp luật hình sự được ban hành như: TT 56/2012/TT-BCA ngày 18-9-2012 Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Điều 6 NĐ số 72/2010/NĐ-CP về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường; TTLT 10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BTT&TT-VKSNDTC-TANDTC ngày 10-9-2012 Hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật hình ... Read More »

Các thông tư liên tịch của Tòa án nhân dân tối cao, vksnn tối cao, công an

CÁC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO, BỘ TƯ PHÁP, BỘ CÔNG AN VỀ HÌNH SỰ – DÂN SỰ HÀNH CHÍNH – KINH TẾ – LAO ĐỘNG (NĂM 1998 – 2012) Nhà xuất bản Văn hóa thông tin phối hợp với luật sư Trần Thế Vinh tập hợp, hệ thống và biên soạn cuốn sách nêu trên, với những văn bản được hệ thống hóa theo từng lĩnh vực cụ thế giúp bạn đọc dễ ràng tra cứu các quy định ... Read More »