Thứ Hai , 22 Tháng Mười 2018
Tiêu Điểm
Home » SÁCH PHÁP LUẬT » LUẬT TỐ TỤNG (page 4)

LUẬT TỐ TỤNG

NHỮNG GÓP Ý VÀ ĐIỂM MỚI TRONG DỰ THẢO BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI) 2016

Thực hiện Nghị quyết số 70/2014/QH13 ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 và Quyết định số 1193/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định 1076/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc ... Read More »

Các nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao năm 2015

Các nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao năm 2015

CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẦM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ HÌNH SỰ, DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH, THƯƠNG MẠI, LAO ĐỘNG NĂM 2000-2015   Kính gửi: Quý cơ quan, đơn vị Sác dày 568 trang khổ 20×28 in bằng giấy trắng bãi bằng. in xong và phát hành ngày 28 tháng 1 năm 2015. Trân trọng gửi tới bạn đọc Giá phát hành 325.000đ/cuốn GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM. Vui lòng liên hệ:  Ms.Mai Phương ĐT: 0978.718.705       —     0945 982 986 Read More »

Sách luật thi hành án dân sự 2016

Sách luật thi hành án dân sự 2015

Sách luật thi hành án dân sự 2015 sửa đổi, bổ sung mới nhất có hiệu lực 1-7-2015 và hệ thống pháp luật Việt Nam về tố tụng dân sự, thi hành án dân sự Pháp luật dân sự và tố tụng dân sự đóng vai trò quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, là công cụ pháp lý thúc đẩy và bảo đảm sự bình đẳng và an toàn trong các quan hệ dân sự, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội đất nước. Ngày 25/11/2014, Quốc hội thông qua ... Read More »

Luật tổ chức tòa án nhân dân, luật viện kiểm sát nhân dân, luật thi hành án dân sự 2015

Sách Luật tổ chức tòa án nhân dân, luật viện kiểm sát nhân dân, luật thi hành án dân sự 2015

Sách Luật tổ chức tòa án nhân dân, luật viện kiểm sát nhân dân, luật thi hành án dân sự 2015 Nhằm thể chế hóa đầy đủ những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về tổ chức, hoạt động của Tòa án, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, đồng thời cụ thể hóa những nguyên tắc tư pháp tiến bộ được quy định trong Hiến pháp 2013, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII, ngày 24/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13 và Nghị quyết 81/2014/QH13 ... Read More »

CÁC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 2015

CÁC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

CÁC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIệN KIểM SÁT NHÂN DÂN TốI CAO, Bộ TƯ PHÁP, Bộ CÔNG AN VỀ HÌNH SỰ – DÂN SỰ – HÀNH CHÍNH – KINH TẾ – LAO ĐỘNG (NĂM 2010 -2014) Để thi hành đúng và thống nhất quy định của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 9 thông ... Read More »

312 câu hỏi đáp về bộ luật tố tụng hình sự và văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

312 câu hỏi đáp về bộ luật tố tụng hình sự và văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

312 câu hỏi đáp về bộ luật tố tụng hình sự và văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất Ngày 17 tháng 10 năm 2014 Quốc hội đã ban hành nghị quyết Số 821/NQ-UBTVQH13 thành lập đoàn giám sát “Tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật”. Thông tư số 22/2014/TT-BCA ngày 03-6-2014 của Bộ Công an Sửa đổi, bổ sung biểu mẫu về truy nã, đình ... Read More »

1050 HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG CÁC TỔ CHỨC

1050 hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức và doanh nghiệp

1050 HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG CÁC TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP BỊ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ( Xử phạt vi phạm hành chính trong mọi lĩnh vực) Phần 1. Tra cứu chi tiết các mức xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư Phần 2. Tra cứu chi tiết các mức xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông Xử phạt trong lĩnh vực giao ... Read More »

TRA CỨU BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM NĂM (2004-2014)

Ỹ NĂNG TRA CỨU CÁC ĐIỀU VÀ VĂN BẢN ÁP DỤNG BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM NĂM (2004-2014)

KỸ NĂNG TRA CỨU CÁC ĐIỀU VÀ VĂN BẢN ÁP DỤNG BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM NĂM (2004-2014) (TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC ĐIỀU, KHOẢN CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ LÀ SỰ VIỆN DẪN CÁC ĐIỀU, KHOẢN CỦA CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DÃN THI HÀNH) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2011 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XII, kỳ họp thức 9 thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 ... Read More »

KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN DÂN SỰ VÀ CHỈ DẪN ÁP DỤNG

KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN DÂN SỰ

KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN DÂN SỰ VÀ CHỈ DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ Nội dung quyển Sách này như sau:           Phần 1: KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN DÂN SỰ VÀ CHỈ DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ.             Phần 2: BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH.           I. Những quy định chung.           II. Thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp sơ ... Read More »

Chế độ báo cáo thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo

Giải quyết khiếu nại tố cáo

Chế độ báo cáo thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo phòng chống tham nhũng và quy trình tiếp công dân trong các tổ chức, cơ quan,đoàn thể và doanh nghiệp Sổ tay nghiệp vụ công tác thanh tra hướng dẫn mới nhất thự hiện chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo,phong chống tham nhũng và quy trình thanh tra tiếp công dân trong cơ quan, tổ chức, đoàn thể và doanh nghiệp                Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, tầm quan trọng ... Read More »