Thứ Hai , 22 Tháng Mười 2018
Tiêu Điểm
Home » SÁCH PHÁP LUẬT (page 2)

SÁCH PHÁP LUẬT

Sách các nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao năm 2017

Các nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao năm 2017

Sách các nghị quyết của hội đồng thẩm phán toàn án nhân dân tối cao về tố tụng dân sự tố tụng hành chánh năm 2017 Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây: Phần thứ nhất. Các Án lệ Phần thứ hai. Các quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao về dân sự Phần thứ ba. Các quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao về hình sự Phần thứ tư. Các quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao về kinh tế   ... Read More »

Sách Luật Điện Lực 2017

luật điện lực 2017

Nhằm giúp bạn đọc kịp thời nắm bắt những quy định mới nêu trên, TRUNG TÂM  SÁCH LUẬT phối hợp với Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách: LUẬT ĐIỆN LỰC – CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH VÀ HỆ THỐNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KỸ THUẬT ĐIỆN VIỆT NAM. Nội dung cuốn sách luật điện lực gồm các phần chính sau đây: Phần thứ nhất. Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành Phần thứ hai. Quy định mới về quy hoạch phát triển điện lực khung giá bán điện ... Read More »

Sách luật tổ chức chính quyền địa phương

uật tổ chức chính quyền địa phương

Sách luật tổ chức chính quyền địa phương :   Công tác tổ chức, hoạt động trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp những năm qua được cấp ủy Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Vì vậy, ngày 19-6-2015 Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Theo đó, nội dung của Luật quy định chi tiết về đơn vị hành chính và tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính. Luật cũng xác định các đơn vị hành chính gồm có tỉnh, ... Read More »

sách hướng dẫn giải quyết tranh chấp các vụ án dân sự 2017

sách hướng dẫn giải quyết tranh chấp các vụ án dân sự 2017 Cuốn sách hướng dẫn giải quyết tranh chấp các vụ án dân sự gồm các phần sau: Phần I: Các tình huống pháp luật trong lĩnh vực dân sự. Phần II: Các tình huống pháp luật trong lĩnh vực tố tụng dân sự. Phần III: Tranh chấp dân sự và thủ tục giải quyết tranh chấp dân sự Phần IV: Tìm hiểu một số quyết định giám đốc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao về giải quyết tranh chấp dân sự. Phần V : Án lệ. ( ... Read More »

Sách các nghị quyết của thẩm phán và tòa án về hình sự, dân sự, kinh tế 2016

Sách các nghị quyết của thẩm phán và tòa án về hình sự, dân sự, kinh tế 2016 CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ HÌNH SỰ, DÂN SỰ, KINH TẾ VÀ LAO ĐỘNG  NĂM 2000-2016  DÀNH CHO THẨM PHÁN, THẨM TRA VIÊN, HỘI THẨM, KIỂM SÁT VIÊN, LUẬT SƯ, CÁC HỌC VIÊN TƯ PHÁP Ngày 30/6/2016 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành hai Nghị quyết Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một ... Read More »

Sách bình luận khoa học bộ luật hình sự 2016

Sách bình luận khoa học bộ luật hình sự 2016 mới nhất Nhằm thể chế hóa các quan điểm, định hướng của Đảng về cải cách tư pháp và cụ thể hóa những quy định mới về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân trong Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, ngày 27/11/2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật hình sự năm 2015 thay thế cho Bộ luật hình sự năm 2003. Bộ luật  hình sự năm 2015 bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2016. ... Read More »

Sách bình luận khoa học bộ luật tố tụng hành chính 2016

Sách bình luận khoa học bộ luật tố tụng hành chính 2016 Nhằm thể chế hóa các quan điểm, định hướng của Đảng về cải cách tư pháp và cụ thể hóa những quy định mới về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân trong Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, ngày 25/11/2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Tố tụng hành chính năm 2015 thay thế cho Luật Tố tụng hành chính năm 2010. Bên cạnh việc kế thừa và phát huy những điểm vẫn còn phù ... Read More »

Sách bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự 2016

Sách bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự 2016 Nhằm thể chế hóa các quan điểm, định hướng của Đảng về cải cách tư pháp và cụ thể hóa những quy định mới về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân trong Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, ngày 27/11/2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 thay thế cho Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003. So với Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003, Bộ luật ... Read More »

Sách bình luận khoa học bộ luật tố tụng dân sự 2016

bình luận khoa học những điểm mới của Bộ luật dân sự 2016 Quản triệt Nghị quyết của Quốc hội việc thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Bộ luật Tố tụng dân sự. Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn Bình luận khoa học Bộ luật Tố dân sự năm 2015 Cuốn sách do các nhà nghiên cứu khoa học pháp lý đang công tác tại Viện Nhà nước và Pháp luật biên soạn, dưới sự đồng chủ biên cùa PGS.TS Đỗ Văn Đại . Trên cơ sở phân tích, bình luận những vấn ... Read More »

Sách bình luận khoa học bộ luật dân sự 2016

bình luận khoa học những điểm mới của Bộ luật dân sự 2016 Tác giả: – NXB HỒNG ĐỨC – Nhà phát hành: Sách luật Bộ sách bình luận khoa học những điểm mới của Bộ luật dân sự năm 2015 là công trình nghiên cứu áp dụng thực tiễn của tác giả PGS.TS Đỗ Văn Đại. Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác xét xử nói riêng, nâng cao được kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự một cách khoa học, cũng như nâng cao được hiệu quả công tác áp dụng Bộ ... Read More »