Thứ Bảy , 24 Tháng Sáu 2017
Tiêu Điểm
Home » SÁCH PHÁP LUẬT (page 9)

SÁCH PHÁP LUẬT

Tra cứu vi phạm hành chính trong quản lý sử dụng tài sản nhà nước

TRA CỨU CÁC HÀNH VI VI PHẠM TRONG QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC CÔNG KHAI QUẢN LÝ, XỬ LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC NĂM 2013” Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau: Phần thứ nhất. Những điểm mới về Luật xử lý vi phạm hành chính (áp dụng từ 01-07-2013; Phần thứ hai. Những điểm mới về các hành vi vi phạm hành chính và mức xử phạt trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (áp dụng từ 22-03-2013); Phần ... Read More »

Cẩm nang dành cho Doanh nghiệp nước ngoài, song ngữ

CẨM NANG DÀNH CHO DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI KỸ NĂNG NHÂN SỰ – TUYỂN DỤNG –ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI MUA BÁN HÀNG HÓA -XUẤT NHẬP KHẨU Song ngữ Anh – Việt Nhằm giúp các bộ phận công tác trong các doanh nghiệp nước ngoài, liên doanh và các cá nhân nước ngoài có tài liệu riêng chuyên tham khảo đầy đủ nhất các thông tư nghị định cho doanh nghiệp nước ngoài:Thông tư 28/2012/TT-BCT quy định việc đăng ký quyền xuất, nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ ... Read More »

Hướng dẫn mới nhất áp dụng bộ luật hình sự, luật thi hành án hình sự

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT ÁP DỤNG BỘ LUẬT HÌNH SỰ, LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VỀ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI (MỚI NHẤT NĂM 2013) Trong thời gian qua, nhiều văn bản pháp luật mới về Pháp luật hình sự được ban hành như: TT 56/2012/TT-BCA ngày 18-9-2012 Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Điều 6 NĐ số 72/2010/NĐ-CP về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường; TTLT 10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BTT&TT-VKSNDTC-TANDTC ngày 10-9-2012 Hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật hình ... Read More »

Các thông tư liên tịch của Tòa án nhân dân tối cao, vksnn tối cao, công an

CÁC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO, BỘ TƯ PHÁP, BỘ CÔNG AN VỀ HÌNH SỰ – DÂN SỰ HÀNH CHÍNH – KINH TẾ – LAO ĐỘNG (NĂM 1998 – 2012) Nhà xuất bản Văn hóa thông tin phối hợp với luật sư Trần Thế Vinh tập hợp, hệ thống và biên soạn cuốn sách nêu trên, với những văn bản được hệ thống hóa theo từng lĩnh vực cụ thế giúp bạn đọc dễ ràng tra cứu các quy định ... Read More »