Thứ Hai , 22 Tháng Mười 2018
Tiêu Điểm
Home » SÁCH PHÁP LUẬT (page 9)

SÁCH PHÁP LUẬT

SỔ TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

SỔ TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

SỔ TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CƠ CHẾ ĐẦU TƯ, HỖ TRỢ NÔNG DÂN PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ, KINH TẾ NÔNG NGHIỆP, KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ   TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ ĐÁNH GIÁ NÔNG THÔN MỚI Trong xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước hiện nay, vấn đề xây dựng nông thôn mới đang là một trong những chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước ta. Để thực hiện tốt và đạt kết quả cao chủ trương, chính sách trên, trong thời gian qua, Nhà nước ta đã ban hành một số ... Read More »

Chế độ báo cáo thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo

Giải quyết khiếu nại tố cáo

Chế độ báo cáo thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo phòng chống tham nhũng và quy trình tiếp công dân trong các tổ chức, cơ quan,đoàn thể và doanh nghiệp Sổ tay nghiệp vụ công tác thanh tra hướng dẫn mới nhất thự hiện chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo,phong chống tham nhũng và quy trình thanh tra tiếp công dân trong cơ quan, tổ chức, đoàn thể và doanh nghiệp                Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, tầm quan trọng ... Read More »

Luật bảo vệ môi trường và văn bản hướng dẫn thực hiện

Luật bảo vệ môi trường

 LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG & VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN MÔI TRƯỜNG TRONG MỌI LĨNH VỰC XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG Chung tay bảo vệ môi trường là nhiệm vụ khẩn thiết, là tiếng nói chung của các cấp, các ngành và của toàn xã hội. Vừa qua, nhiều văn bản quan trọng trong lĩnh vực môi trường đã được ban hành như: Nghị định số 25/2013/nđ-cp ngày 29-3-2013 của chính phủ quy định mới đối với nước thải; nghị định số 27/2013/nđ-cp ngày 29-6-2013 của chính phủ quy đỊnh điều kiện cùa tổ chức hoạt ... Read More »

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỰC HIỆN IN,PHÁT HÀNH ,SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

hướng dẫn tự in hóa đơn gtgt

Bộ tài chính ban hành thông tư hướng dẫn tự in hóa đơn gtgt số 64/2013/TT-BTC về hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Cuốn sách có bìa như sau: Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Bãi bỏ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010, Thông tư số 13/2011/TT-BTC ngày 08/2/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010. Các nội dung hướng dẫn về hoá đơn tại ... Read More »

Pháp luật hình sự việt nam – Những vụ án nổi tiếng

TÌM HIỂU PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 2013 & NHỮNG VỤ ÁN NỔI TIẾNG Để chúng ta hiểu rõ hơn về pháp luật hình sự Việt Nam, Nhà xuất bản Lao Động giới thiệu với bạn đọc cuốn sách: TÌM HIỂU PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 2013 & NHỮNG VỤ ÁN NỔI TIẾNG Pháp luật hình sự là một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. ... Read More »

Sổ tay công tác dành cho thẩm phán tòa án nhân dân các cấp

SỔ TAY CÔNG TÁC DÀNH CHO THẨM PHÁN TOÀN ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤP Để cung cấp nguồn tiếp cận thông tin pháp lý quan trọng mà các Thẩm phán và những người làm công tác pháp luật có thể sử dụng, qua đó họ có thể tiếp cận công việc của mình với sự hiểu biết chắc chắn và hoàn chỉnh về luật pháp. Đây là nền tảng vững chắc để một hệ thống tòa án minh bạch, công bằng và hiệu quả có thể tiếp tục phát triển, và đó là những điều kiện tiên quyết then chốt ... Read More »

Tra cứu vi phạm hành chính trong quản lý sử dụng tài sản nhà nước

TRA CỨU CÁC HÀNH VI VI PHẠM TRONG QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC CÔNG KHAI QUẢN LÝ, XỬ LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC NĂM 2013” Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau: Phần thứ nhất. Những điểm mới về Luật xử lý vi phạm hành chính (áp dụng từ 01-07-2013; Phần thứ hai. Những điểm mới về các hành vi vi phạm hành chính và mức xử phạt trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (áp dụng từ 22-03-2013); Phần ... Read More »

Cẩm nang dành cho Doanh nghiệp nước ngoài, song ngữ

CẨM NANG DÀNH CHO DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI KỸ NĂNG NHÂN SỰ – TUYỂN DỤNG –ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI MUA BÁN HÀNG HÓA -XUẤT NHẬP KHẨU Song ngữ Anh – Việt Nhằm giúp các bộ phận công tác trong các doanh nghiệp nước ngoài, liên doanh và các cá nhân nước ngoài có tài liệu riêng chuyên tham khảo đầy đủ nhất các thông tư nghị định cho doanh nghiệp nước ngoài:Thông tư 28/2012/TT-BCT quy định việc đăng ký quyền xuất, nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ ... Read More »

Hướng dẫn mới nhất áp dụng bộ luật hình sự, luật thi hành án hình sự

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT ÁP DỤNG BỘ LUẬT HÌNH SỰ, LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VỀ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI (MỚI NHẤT NĂM 2013) Trong thời gian qua, nhiều văn bản pháp luật mới về Pháp luật hình sự được ban hành như: TT 56/2012/TT-BCA ngày 18-9-2012 Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Điều 6 NĐ số 72/2010/NĐ-CP về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường; TTLT 10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BTT&TT-VKSNDTC-TANDTC ngày 10-9-2012 Hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật hình ... Read More »

Các thông tư liên tịch của Tòa án nhân dân tối cao, vksnn tối cao, công an

CÁC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO, BỘ TƯ PHÁP, BỘ CÔNG AN VỀ HÌNH SỰ – DÂN SỰ HÀNH CHÍNH – KINH TẾ – LAO ĐỘNG (NĂM 1998 – 2012) Nhà xuất bản Văn hóa thông tin phối hợp với luật sư Trần Thế Vinh tập hợp, hệ thống và biên soạn cuốn sách nêu trên, với những văn bản được hệ thống hóa theo từng lĩnh vực cụ thế giúp bạn đọc dễ ràng tra cứu các quy định ... Read More »