Thứ Sáu , 21 Tháng Chín 2018
Tiêu Điểm
Home » Sach thuế

Sach thuế

Sách luật cán bộ công chức viên chức 2016

Cán bộ, công chức là một mắt xích quan trọng không thể thiếu của bất kỳ nền hành chính nào. Đội ngũ này có vai trò thực thi pháp luật để quản lý các lĩnh vực của đời sống xã hội, bảo đảm hiệu lực của đường lối thể chế. Cán bộ, công chức có nhiệm vụ tổ chức thực hiện pháp luật trong cuộc sống, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội phù hợp với mục tiêu dân chủ xã hội chủ nghĩa. Thời gian qua, Chính phủ, Bộ Nộ vụ cũng như ... Read More »