Thứ Sáu , 19 Tháng Mười 2018
Tiêu Điểm
Home » XÂY DỰNG » LUẬT XÂY DỰNG 2018 (page 2)

LUẬT XÂY DỰNG 2018

Các tình huống về đấu thầu, quản lý chất lượng công trình xây dựng

SỔ TAY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRA CỨU CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  CÔNG TRÌNH VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH  TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG Nội dung sách sổ tay xây dựng công trình  gồm có các phần sau: Phần 1. Tra cứu các tình huống về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và kiểm tra công tác đấu thầu trong xây dựng. Phần 2: Tra cứu một số tình huống về bảo trì, quản lý chất lượng và an toàn lao động trong công trình xây dựng. Phần 3. Tra ... Read More »