Chủ Nhật , 21 Tháng Mười 2018
Tiêu Điểm
Home » SÁCH PHÁP LUẬT » LUẬT TỐ TỤNG » Chế độ báo cáo thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo

Chế độ báo cáo thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo

Chế độ báo cáo thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo

xếp hạng

Chế độ báo cáo thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo phòng chống tham nhũng và quy trình tiếp công dân trong các tổ chức, cơ quan,đoàn thể và doanh nghiệp

Giải quyết khiếu nại tố cáo

Giải quyết khiếu nại tố cáo

Sổ tay nghiệp vụ công tác thanh tra hướng dẫn mới nhất thự hiện chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo,phong chống tham nhũng và quy trình thanh tra tiếp công dân trong cơ quan, tổ chức, đoàn thể và doanh nghiệp               

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, tầm quan trọng của công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong việc điều hành, quản lý nhà nước đang được Đảng và Chính phủ đặt lên hàng đầu, Thanh tra Chính phủ đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai đồng bộ các hoạt động và đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần hoàn thiện thể chế, nhất là các quy trình nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phối hợp chặt chẽ với kiểm toán nhà nước và các cơ quan bảo vệ pháp luật để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đóng góp vào việc chấn chỉnh trật tự kỷ cương và tăng cường quản lý nhà nước trong tất cả các lĩnh vực.Vì vậy trong những năm, qua hang loạt các chính sách pháp luật đã được ban hành nhằm tạo hành lang pháp lý phục vụ công tác chuyên môn trong lĩnh vực thanh tra như: Thông tư 03/2013/TT-TTCP ngày  10/06/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Thông tư  ngày 12/03/2013 01/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Quyết định 694/QĐ-TCHQ ngày 14/03/2013 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình thanh tra thuế trong lĩnh vực hải quan. Nghị định 57/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động Thanh tra ngành Giao thông Vận tải.Nghị định 26/2013/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng. Nghị định 39/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động, Thương binh và Xã hội. Để quý cơ quan đơn vị có được các tài liệu nói trên : NXB LAO ĐỘNG cho biên soạn cuốn sách :

Sổ tay nghiệp vụ công tác thanh tra hướng dẫn mới nhất thự hiện chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo,phong chống tham nhũng và quy trình thanh tra tiếp công dân trong cơ quan, tổ chức, đoàn thể và doanh nghiệp

Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau :

Phần thứ nhất : Chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo ,phòng, chống tham nhũng      

Phần thứ hai: Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị,quyết định xử lý về thanh tra

Phần thứ ba:Luật thanh tra và các văn bản hướng dẫn

Phần thứ tư:Luật khiếu nại, luật tố cáo và các văn bản hướng dẫn

Phần thứ năm:Quy trình thanh tra tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo 

Phần thứ sáu : Các văn bản hướng dẫn thực về công tác thanh tra trong mọi lĩnh vực ngành nghề 

Sách có độ dày 448 trang .Gía phát hành 335,000đ

Mua sách liên hệ: TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT 

Địa chỉ: 26/3A Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A, Quận 9, TP.HCM.

Tel: 0978 718 705 , 08.66600627
Email: sachluatvn@yahoo.com

Web: www.sachluat.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*