Thứ Tư , 21 Tháng Mười Một 2018
Tiêu Điểm
Home » KẾ TOÁN KHỐI HÀNH CHÍNH » Chế độ kiểm soát thanh toán, tạm ứng các khoản chi tiêu cơ quan hcsn

Chế độ kiểm soát thanh toán, tạm ứng các khoản chi tiêu cơ quan hcsn

Chế độ kiểm soát thanh toán, tạm ứng các khoản chi tiêu cơ quan hcsn

xếp hạng


HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ KIỂM SOÁT, THANH TOÁN, TẠM ỨNG CÁC KHOẢN CHI TIÊU DÀNH CHO CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP – MỚ INHẤT

Nội dung cuốn sách này bao gồm những phần:

Phần I. Quy định mới nhất về chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước;

Phần II. Quy định mới về chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính – ngân sách nhà nước;

Phần III. Quy định mới nhất về chế độ kế toán, kiểm toán ngân sách nhà nước;

Phần IV. Quy định mới về chế độ thu, chi và quyết toán kinh khí ngân sách nhà nước;

Phần V. Quy định mới nhất về tiêu chuẩn sử dụng tài sản nhà nước, phương tiện đi lại và xử phạt hành vi vi phạm;

Phần VI. Quy định mới về quy chế chi tiêu nội bộ sử dụng ngân sách nhà nước;

Phần VII. Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước (đã bổ sung, sửa đổi theo các văn bản pháp quy mới nhất).

HỆ THỐNG THÔNG TƯ, NGHỊ ĐỊNH ÁP DỤNG TRONG SÁCH

Cụ thể như sau: TT số 161/2012/TT-BTC ngày 2-10-2012 quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước; TT số 162/2012/TT-BTC ngày 3-10-2012 của bộ tài chính quy định việc tạm ứng vốn kho bạc nhà nước; CT số 22/CT-TTg ngày 5-9-2012 Về việc điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước những tháng cuối năm; QĐ số 05/2012/QĐ-KTNN ngày 6-4-2012 Quy trình kiểm toán ngân sách nhà nước; TTLT số 90/2012/TTLT-BTC-TTCP ngày 30-5-2012 Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước; NĐ số 66/2012/NĐ-CP ngày 6-9-2012 Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; TT số 68/2012/TT-BTC ngày 26-4-2012 Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; TT số 102/2012/TT-BTC ngày 21-6-2012 Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí;             NĐ số 34/2012/NĐ-CP 15-4-2012 Về chế độ phụ cấp công vụ; TT số 110/2012/TT-BTC ngày 3-7-2012 sửa đổi về Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước…

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 496 trang, Giá: 325.000đ.

Tel: 0978 718 705 , 08.66600627
Email: sachluatvn@yahoo.com

Web: www.sachluat.vn

Giao sách trong ngày khu vực TP.HCM, Hà Nội, các khu vực khác sau 2 ngày làm việc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*