Thứ Bảy , 24 Tháng Ba 2018
Tiêu Điểm
Home » KẾ TOÁN KHỐI HÀNH CHÍNH » Chế độ quản lý tài sản nhà nước-quản lý, thanh quyết toán vốn đầu tư

Chế độ quản lý tài sản nhà nước-quản lý, thanh quyết toán vốn đầu tư

Chế độ quản lý tài sản nhà nước-quản lý, thanh quyết toán vốn đầu tư

xếp hạng

CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC – QUẢN LÝ, THANH QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

ĐIỀU HÀNH NGÂN  SÁCH & CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TRỢ CẤP, PHỤ CẤP

TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC

Việc quản lý, sử dụng đúng tiêu chuẩn, định mức tài sản Nhà nước hiện nay trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp đang là một vấn đề cấp thiết và quan trọng. Nhằm đảm bảo việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước đúng quy định, trong thời gian vừa qua, Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản như: Quyết định số 1685/QĐ-KTNN ngày 18-10-2011 Của kiểm toán nhà nước Về việc Ban hành Quy trình tiến hành một cuộc thanh tra của Kiểm toán Nhà nước. Quyết định số 2726/QĐ-BTP ngày 15-10-2012 của Bộ tư pháp về việc ban hành quy chế phối hợp trong việc cung cấp thông tin để cập nhật, kiểm tra, đối chiếu và khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước Quyết định số 510/2012/QĐ-TANDTC ngày 05-11-2012 của Toà án nhân dân về việc ban hành qui chế quản lý và sử dụng xe ô tô phục vụ chức danh, xe ô tô phục vụ công tác, xe ô tô chuyên dùng trong các đơn vị thuộc ngành Tòa Án Nhân Dân; Quyết định số 2666/QĐ-BTC ngày 24-10-2012 của Bộ tài chính về việc ban hành quy chế đấu thầu thực hiện mua sắm hàng hoá, dịch vụ tư vấn và lựa chọn nhà thầu xây dựng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài Chính;

Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị cập nhật và nắm bắt kịp thời những quy định mới nhất của Nhà nước về chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; chế độ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư; chế độ tiền lương;…Nhà xuất bản tài chính  xin giới thiệu cuốn sách:

CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC – QUẢN LÝ, THANH QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

ĐIỀU HÀNH NGÂN  SÁCH & CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TRỢ CẤP, PHỤ CẤP

TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định hiện hành;

Phần thứ hai. Chế độ đấu thầu, đấu giá, mua sắm tài sản nhà nước;

Phần thứ ba. Chế độ quản lý, điều hành ngân sách nhà nước;

Phần thứ tư. Chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư;

Phần thứ năm. Chế độ tiền lương, trợ cấp, phụ cấp, bồi dưỡng dành cho công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp;

Phần thứ sáu. Tra cứu các tình huống xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý và sử dụng tài sản nhà nước;

Phần thứ bảy. Tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp;

 

GIÁ BÁN:   325.000 đ / cuốn

Đã bao gồm phí vận chuyển tận nơi và hóa đơn tài chính.

Mua sách liên hệ: TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT 

Địa chỉ: 26/3A Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A, Quận 9, TP.HCM.

Tel: 0978 718 705 , 08.66600627
Email: sachluatvn@yahoo.com

Web: www.sachluat.vn

Giao sách trong ngày khu vực TP.HCM, Hà Nội, các khu vực khác sau 2 ngày làm việc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*