Thứ Ba , 6 Tháng Mười Hai 2016
Tiêu Điểm
Home » CHÍNH TRỊ » Chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết trung ương VI

Chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết trung ương VI

CHỈ ĐẠO QUÁN TRIỆT & TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  – QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI


PHẦN I: NGHỊ QUYẾT
TRUNG ƯƠNG6 KHÓA XI CỦA BAN CHẤP HÀNHTRUNG ƯƠNG ĐẢNG.
PHẦN II: CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI ĐỒNG BỘ CƠ CHẾ QUẢN LÝ, TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ.
PHẦN III: CHÍNH SÁCH TRIỂN KHAI CÁC ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ CHỦ YẾU.
PHẦN IV: QUẢN LÝ VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT & THU HỒI, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ.
PHẦN V: QUẢN LÝ VỀ ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT.
PHẦN VI: QUẢN LÝ GIÁ ĐẤT VÀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI.
PHẦN VII: CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO ĐỐI VỚI CÁC QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI.
PHẦN VIII: CÔNG TÁC NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI.
Sách có độ dày 430 trang in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm. In xong và nộp lưu
chiểu vào Qúy II/2013..Giá phát hành 325,000đ/1 cuốn.    
               

 (Có hóa đơn)   Giao tận nơi miễn phí.

Mua sách liên hệ: Ms. Mai Phương  Tel: 0978 718 705    Hoặc: 08.666.00.627
Trung Tâm Sách Pháp Luật
website:
www.sachluat.vn

GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI TP.HCM VÀ HÀ NỘI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*