Thứ Bảy , 3 Tháng Mười Hai 2016
Tiêu Điểm
Home » chinh-sach-doi-moi-giao-duc-dao-tao » chinh-sach-doi-moi-giao-duc-dao-tao

chinh-sach-doi-moi-giao-duc-dao-tao

sách chính sách đổi mới giáo dục đào tạo

Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*