Saturday , 22 October 2016
Tiêu Điểm
Home » LUẬT THUẾ » CHÍNH SÁCH THUẾ 2016 » Chính sách thuế 2014

Chính sách thuế 2014

CHÍNH SÁCH THUẾ 2014 – LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH, QUY ĐỊNH MỚI NHẤT XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ, HÓA ĐƠN, LỆ PHÍ
Trước yêu cầu đổi mới công tác quản lý thuế nhằm đảm bảo chính sách động viên của Đảng và Nhà nước, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, góp phần bình đẳng công bằng xã hội, phù hợp với nền kinh tế thị trường và chủ động hội nhập quốc tế.

chinh sach thue moi nhat nam 2014 Chính sách thuế 2014
Trong thời gian qua , nhiều nội dung mới thay đổi liên quan đến chính sách thuế như: NĐ 83/2013/NĐ-CP ngày 22-07-2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; NĐ 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; TT số 141/2013/TT-BTC ngày 16-10-2013 Hướng dẫn thi hành NĐ số 92/2013/NĐ; Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15-08-2013 Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và NĐ số 65/2013/NĐ-CP; NĐ 92/2013/NĐ-CP ngày 13-08-2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; NĐ 129/2013/NĐ-CP ngày 16-10-2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; NĐ 109/2013/NĐ-CP ngày 24-09-2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn;…
Để giúp các doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các quy định mới, đảm bảo hiệu quả tối ưu về chi phí tính thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Thu nhập cá nhân, thuận lợi trong việc thực thi chính sách thuế, đồng thời tránh sai sót, rủi ro trong quá trình kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế. Nhà xuất bản Tài Chính giới thiệu cuốn sách:
“CHÍNH SÁCH THUẾ 2014 – LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH, QUY ĐỊNH MỚI NHẤT XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ, HÓA ĐƠN, LỆ PHÍ”.
Nội dung cuốn sách cập nhật các chính sách thuế mới nhất, cụ thể như sau:
Phần I. Luật Thuế giá trị gia tăng và các văn bản mới nhất thi hành;
Phần II. Quy định mới về quản lý hóa đơn, chứng từ;
Phần III. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Phần IV. Quy định mới nhất xử phạt vi phạm hành chính về thuế;
Phần V. Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Phần VI. Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Phần VII. Quy định mới nhất xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, lệ phí
Sách được in với hình thức đẹp,khổ 20×28, Giá: 325.000 đ/ cuốn

GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM.
Vui lòng liên hệ:
  Ms.Mai Phương
ĐT: 0978.718.705       —      Tel:08.666.00.627

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>