Tuesday , 31 May 2016
Tiêu Điểm
Home » LUẬT THUẾ » CHÍNH SÁCH THUẾ 2016 » Chính sách thuế mới nhất 2013

Chính sách thuế mới nhất 2013

CHÍNH SÁCH THUẾ 2013 – LUẬT QUẢN LÝ THUẾ LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Sửa đổi, bổ sung)

Qua 04 năm thực hiện cùng với qúa trình vận hành của nền kinh tế, trước xu thế hội nhập kinh tế Quốc tế. Luật quản lý thuế hiện hành đã bộc lộ nhiều hạn chế. Vì vậy ngày 20/11/2012, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 4 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế. Luật này quy định 03 nhóm vấn đề: I. Nhóm vấn đề hành chính thuế; II. Nhóm vấn đề phục vụ mục tiêu cải cách – hiện đại hóa và hội nhập, phù hợp thông lệ Quốc tế; III. Nhóm vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu qủa của quản lý thuế.

chinh sach thue moi nhat 2013 Chính sách thuế mới nhất 2013

         Ngày 22/11/2012, Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân. Luật này quy định nâng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế từ 04 triệu đồng/tháng lên mức 09 triệu đồng/tháng. Mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc từ 1,6 triệu đồng/tháng lên mức 3,6 triệu đồng/tháng.

           Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân đã tạo cơ sở pháp lý hoàn chỉnh, đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu qủa công tác quản lý thuế, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

           Nhằm kịp thời phổ biến và tuyên truyền pháp luật về luật thuế cũng như các chính sách về thuế đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân,… Do đó, Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản quyển Sách:

CHÍNH SÁCH THUẾ 2013 – LUẬT QUẢN LÝ THUẾ LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Sửa đổi, bổ sung)

          Nội dung quyển Sách gồm có 04 phần chính sau:

          Phần 1: LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (Sửa đổi, bổ sung 11/2012) VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH.

         Phần 2: LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Sửa đổi, bổ sung 11/2012) VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH.

          Phần 3: CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP.

          Phần 4: XỬ PHẠT VỀ LĨNH VỰC THUẾ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>