Thứ Ba , 21 Tháng Tám 2018
Tiêu Điểm
Home » CHÍNH TRỊ » Công tác xây dựng chỉnh đốn đảng(trung ương 6 khóa XI)

Công tác xây dựng chỉnh đốn đảng(trung ương 6 khóa XI)

Công tác xây dựng chỉnh đốn đảng(trung ương 6 khóa XI)

xếp hạng

CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHỈNH ĐỐN ĐẢNG, KIỂM TRA, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC ĐẢNG VIÊN & CÁC VẤN ĐỀ CỐT YẾU DÙNG CHO CHI BỘ ĐẢNG CƠ SỞ  (CẬP NHẬT CÁC NGHỊ QUYẾT MỚI NHẤT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XI)”.

Mới đây nhất tại HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6  Đảng ta đã ban hành Nghị quyết 19-NQ/TW – Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 31/10/2012 Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nhà xuất bản Thời Đại xuất bản quyển sách:
CÔNG TÁC
XÂY DỰNG CHỈNH ĐỐN ĐẢNG, KIỂM TRA, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC ĐẢNG VIÊN & CÁC VẤN ĐỀ CỐT YẾU DÙNG CHO CHI BỘ ĐẢNG CƠ SỞ  (CẬP NHẬT CÁC NGHỊ QUYẾT MỚI NHẤT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XI)”.Nội dung cuốn sách gồm:

Phần thứ nhất. Chỉ thị, Nghị quyết mới nhất của Đảng

Phần thứ hai. Hướng dẫn mới nhất về quy chế giám sát trong Đảng

Phần thứ ba. Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Phần thứ tư. Tư cách đạo đức của Đảng viên trong tình hình mới

Phần thứ sáu. Hướng dẫn thực hiện  một số nghiệp vụ công tác Đảng

Phần thứ bảy. Mẫu soạn thảo văn bản thường dùng trong tổ chức Đảng

Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 459 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.  Giá: 325.000 đồng / quyển (Giao
Sách tận nơi miễn phí)

Mua sách liên hệ:

Ms. Mai Phương  Tel: 0978 718 705    Hoặc: 08.666.00.627
Trung Tâm Sách Pháp Luật
website:  www.sachluat.vn
GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI TP.HCM VÀ HÀ NỘI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*