Thứ Năm , 15 Tháng Mười Một 2018
Tiêu Điểm
Home » CHÍNH TRỊ » ĐẢNG VÀ HỒ CHÍ MINH CUỘC SONG HÀNH LỊCH SỬ

ĐẢNG VÀ HỒ CHÍ MINH CUỘC SONG HÀNH LỊCH SỬ

ĐẢNG VÀ HỒ CHÍ MINH CUỘC SONG HÀNH LỊCH SỬ

xếp hạng


Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, tư tưởng của Người là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của người, Đảng Cộng sản việt Nam đã phát huy được sức mạnh toàn dân tộc, làm nên sự nghiệp vĩ đại không thể phai mờ: Giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước độc lập, tự chủ; mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử nước nhà.

           Trải qua 83 năm, đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện đầy đủ vai trò là ngọn cờ tập hợp trí tuệ, sức mạnh và tinh hoa của dân tộc. Đó là vai trò không thể thay thế bỡi lẽ nó không phải vai trò của quyền uy mà là vai trò của trí tuệ và niềm tin, vai trò của sự thống nhất và đoàn kết, vai trò của sự hướng dẫn quần chúng hành động theo quy luật khách quan và phù hợp với yêu cầu thực tiễn đất nước. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thậm chí cả những thử thách tưởng chừng khó vượt qua, Đảng vẫn luôn là người “cầm lái” kiên định – sáng suốt để người Việt Nam có thể tự hào về dân tộc ta – một đân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo; tự hào về Đảng ta – Đảng Cộng sản việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đã một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

       Hướng tới kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2013), toàn Đảng, toàn dân ta lại có dịp ôn lại biên niên sử Đảng, ôn lại những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng ta; về mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và Hồ Chí Minh. Do đó, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản quyển Sách:

ĐẢNG VÀ HỒ CHÍ MINH – CUỘC SONG HÀNH LỊCH SỬ

           Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính sau:

           CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam.

          Phần 1: ĐIỀU KIỆN LỊCH SỬ – XÃ HỘI VIỆT NAM ẢNH HƯỞNG ĐẾN QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH.

         Chương 1. Việt Nam đầu thế kỷ XX đến cuối chiến tranh Thế giới lần thứ nhất và qúa trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.

          Chương 2. Việt Nam từ sau chiến tranh Thế giới thứ nhất đến năm 1930 & qúa trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.

         Chương 3. Việt Nam trong những năm 1930 – 1945 và qúa trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.

         Chương 4. Việt Nam trong những năm 1945 – 1954 và qúa trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.

          Chương 5. Việt Nam từ sau năm 1954 đến năm 1969 và qúa trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.

          Phần 2: NGUYỄN ÁI QUỐC VỚI SỰ RA ĐỜI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

          Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn tác động đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

          Chương 2. Ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

          Phần 3: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

          Chương 1. Quy luật ra đời và bản chất giai cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam.

          Chương 2. Vấn đề Đảng cầm quyền và nguyên tắc hoạt động của Đảng.

          Chương 3. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đảng viên tốt và một số vấn đề đặt ra đối với công tác cán bộ, cộng tác phát triển Đảng viên.

          Chương 4. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng và mối quan hệ giữa Đảng với dân.

          Chương 5. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay.

          Chương 6. Thế giới còn đổi thay những di sản Hồ Chí Minh còn sống mãi.

         Phần 4: QÚA TRÌNH NHẬN THỨC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH.

        Chương 1. Qúa trình nhận thức của Đảng cộng sản Việt Nam về tư tưởng Hồ Chí Minh qua các giai đoạn lịch sử.

          Chương 2. Đảng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường qúa độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam.

         Chương 3. Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986 đến nay.

          Chương 4. Đảng lãnh đạo thực hiện dân chủ từ 1986 đến nay.

          Phần 5: NHỮNG MỐC SON LỊCH SỬ QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI ĐẢNG.

          Phần 6: HỎI – ĐÁP NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẢNG & CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH.

          Chương 1. Hỏi – Đáp những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam.

          Chương 2. Hỏi – Đáp những vấn đề cơ bản về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

              Quyển Sách được in bằng giấy trắng, bìa cứng, khổ 19 x 27 cm, dày 412 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.

 Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 440 trang, Giá: 330.000đ.   

Bao gồm thuế và phí giao hàng tận nơi kèm hoá đơn.

GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM.

Vui lòng liên hệ:  Ms.Mai Phương

ĐT: 0978.718.705       —      Tel:08.666.00.627

Trung Tâm Sách Pháp Luật

website: http://sachluat.vn

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*