Thứ Bảy , 18 Tháng Tám 2018
Tiêu Điểm
Home » CHÍNH TRỊ » Đánh giá việc tự phê bình và phê bình trong công tác đảng

Đánh giá việc tự phê bình và phê bình trong công tác đảng

Đánh giá việc tự phê bình và phê bình trong công tác đảng

xếp hạng


THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO NGHỊ QUYẾT TW 4 KHÓA XI – ĐÁNH GIÁ VIỆC TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH TRONG CÔNG TÁC ĐẢNG

Nhằm thực hiện nghiêm túc, đúng mục tiêu, yêu cầu và phương châm của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, làm cho tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh; Nhà xuất bản Chính Trò Haønh Chính xuất bản cuốn sách “THỰC HIỆN CHỈ ĐẠO NGHỊ QUYẾT TW 4 KHÓA XI – ĐÁNH GIÁ VIỆC TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH TRONG CÔNG TÁC ĐẢNG”.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần sau: Phần I. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và hướng dẫn thi hành; Phần II. Quy định mới nhất về tiến hành thực hiện công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong Đảng; Phần III. Tư tưởng Hồ Chí Minh và một số bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo về tự phê bình và phê bình trong Đảng; Phần IV. Chỉ đạo mới nhất về công tác hoạt động của tổ chức Đảng trong tình hình mới; Phần V. Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức Đảng cơ sở; Phần VI. Quy định mới nhất về quy chế chất vấn trong Đảng; Phần VII. Quy định mới về những điều đảng viên không được làm; Phần VIII. Quy định mới nhất về quy chế kiểm tra, giám sát trong Đảng và công tác kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; Phần IX. Quy định mới về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và trách nhiệm nêu gương của đảng viên, cán bộ lãnh đão các cấp.

Nội dung cuốn sách sẽ giúp các cấp ủy tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên nghiên cứu, vận dụng thực hiện tốt việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể, cá nhân theo tư tưởng Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng ta cũng như thực hiện tốt các đường lối, chính sách của Đảng trong tình hình mới.

Sách đẹp, bìa cứng, khổ 19×27. Giá: 325.000 đồng/cuốn. Rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Qúy cơ quan, đơn vị, bạn đọc.

Tel: 0978 718 705

Web: www.sachluat.vn

Giao sách trong ngày khu vực TP.HCM, Hà Nội, các khu vực khác sau 2 ngày làm việc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*