Thứ Ba , 25 Tháng Chín 2018
Tiêu Điểm
Home » CÁC LUẬT KHÁC » DOANH NHÂN » Giải pháp tháo gỡ khó khăn về thuế và quy chế hỗ trợ vay vốn ngân hàng dành cho giám đốc doanh nghiệp

Giải pháp tháo gỡ khó khăn về thuế và quy chế hỗ trợ vay vốn ngân hàng dành cho giám đốc doanh nghiệp

Giải pháp tháo gỡ khó khăn về thuế và quy chế hỗ trợ vay vốn ngân hàng dành cho giám đốc doanh nghiệp

xếp hạng


Giải pháp tháo gỡ khó khăn về thuế và quy chế hỗ trợ vay vốn ngân hàng dành cho giám đốc doanh nghiệp

Nhằm hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước; Chính phủ vừa ban hành TT số 151/2014/TT-BTC ngày 10-10-2014 hướng dẫn thi hành NĐ số 91/2014/NĐ-CP  ngày 01/10/2014 về việc sửa đổi bổ sung một số điều tại các NĐ quy định  về thuế; Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01-10-2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25 -08-2014 Về một số giải pháp về thuế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp; Mặt khác Ngân hàng nhà nước Việt Nam cũng đã ban hành Thông tư số 29/2014/TT-NHNN ngày 09-10-2014 Hướng dẫn các ngân hàng thương mại phối hợp với ngân hàng phát triển Việt Nam trong việc thực hiện cơ chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn theo quy định tại quy chế bảo lãnh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; và nhiều văn bản mới khác như: TT số 56/2014/TT-BTC ngày 28-4-2014 Hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Giá; TTLT số 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC ngày 28-3-2014 Hướng dẫn về định giá tài sản, thẩm định giá tài sản; CT số 13/CT-TTg ngày 01-06-2014 Về việc đẩy nhanh thực hiện các giải pháp và giải quyết các thủ tục hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp bị thiệt hại tại một số địa phương; TT số 47/2014/TT-BTC ngày 22-4-2014 Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại; TT số 39/2014/TT-BTC ngày 31-3-2014 Hướng dẫn thi hành quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ…

Giải pháp tháo gỡ khó khăn về thuế và quy chế hỗ trợ vay vốn ngân hàng dành cho giám đốc doanh nghiệp

Giải pháp tháo gỡ khó khăn về thuế và quy chế hỗ trợ vay vốn ngân hàng dành cho giám đốc doanh nghiệp

Để quý doanh nghiệp và các cơ quan thuế có được các văn bản hướng dẫn chính sách thuế mới nói trên, Nhà xuất bản tài chính xuất bản cuốn sách: “GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN VỀ THUẾ VÀ QUY CHẾ BẢO LÃNH, HỖ TRỢ VAY VỐN NGÂN HÀNG DÀNH CHO GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP”.
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính:
Phần I. Tìm hiểu cơ sở pháp lý áp dụng quản lý doanh nghiệp hiệu quả
Phần II. Giải pháp tháo gỡ khó khăn về thuế và quy chế bảo lãnh vay vốn ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp
Phần III. Cơ chế quản lý tài chính và công tác giám sát, kiểm tra
Phần IV. Chính sách mới về hóa đơn hàng hóa và cung ứng dịch vụ
Phần V. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, hóa đơn, kế toán, kiểm toán
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 432 trang, Giá: 335.000đ. Nộp lưu chiểu quý IV / 2014.

GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM.
Vui lòng liên hệ:  Ms.Mai Phương
ĐT: 0978.718.705       —     0945 982 986

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*