Tuesday , 25 October 2016
Tiêu Điểm
Home » SÁCH PHÁP LUẬT » HIẾN PHÁP 2014

HIẾN PHÁP 2014

HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 2014

hien phap nuoc cong hoa xhcn viet nam 2013 HIẾN PHÁP 2014

VÀ TÌM HIỂU HIẾN PHÁP VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ

Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất của dân tộc và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam.
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị quyết số 64/2013/QH13, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013. Hiến pháp quy định chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước, thể chế hoá mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý.
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân đang từng bước xây dựng trên đất nước Việt Nam. Nhà nước pháp quyền có rất nhiều đòi hỏi khác nhau theo cách thức phân tích và tiếp cận của từng người. Nhưng đòi hỏi tuân thủ Hiến pháp của mọi hoạt động xã hội trong đó trước hết là việc tổ chức và hoạt động của Nhà nước. Việc phổ biến và tuyên truyền Hiến pháp có ý nghĩa rất lớn trong cuộc sống của xã hội hiện nay. Chính vì vậy, Nhà xuất bản Lao Động Xã Hội xuất bản cuốn sách “HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ( NĂM 2013) VÀ TÌM HIỂU HIẾN PHÁP VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ”
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần I. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành
Phần II. Tìm hiểu hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ
Phần III. Tìm hiểu quyền con người và quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân một chế định cơ bản của hiến pháp Việt Nam
Phần IV. Luật Hành chính – Nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước và quy chế pháp lý hành chính
Phần V. Tìm hiểu những chế định cơ bản của hiến pháp việt nam về bộ máy nhà nước
Phần VI. Tìm hiểu các luật liên quan đến công tác tổ chức quản lý bộ máy nhà nước
Nội dung cuốn sách giới thiệu tất cả các Hiếp pháp của nước ta từ năm 1946 đến nay, bao gồm: Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 1946, năm 1959, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1980, năm 1992, năm 2013. Hy vọng cuốn sách này sẽ giúp các bạn đọc tuân thủ Hiến pháp trong mọi hoạt động xã hội.
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 424 trang, bìa cứng, Giá: 335.000đ. Nộp lưu chiểu tháng 12 / 2014.

Mua sách liên hệ: TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT

 

GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM.
Vui lòng liên hệ:  Ms.Mai Phương
ĐT: 0978.718.705       —     0945 982 986

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>