Thứ Năm , 15 Tháng Mười Một 2018
Tiêu Điểm
Home » KẾ TOÁN KHỐI HÀNH CHÍNH » HƯỚNG DẪN CHẤN CHỈNH SỔ SÁCH KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC

HƯỚNG DẪN CHẤN CHỈNH SỔ SÁCH KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC

HƯỚNG DẪN CHẤN CHỈNH SỔ SÁCH KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC

xếp hạng


HƯỚNG DẪN CHẤN CHỈNH HỒ SƠ, SỔ SÁCH KẾ TOÁN TRONG NHÀ TRƯỜNG 2014

Phần 1. Giải đáp tình huống về chế độ kế toán áp dụng trong trường học

  1. Giải đáp tình huống về chế độ kế toán áp dụng trong trường học
  2. Danh mục và mẫu chứng từ kế toán, sổ kế toán, mẫu báo cáo tài chính
Hướng dẫn chấn chỉnh hồ sơ kế toán trường học

Phần 2. Giải đáp tình huống về phục hồi, xử lý tài liệu bị mất, bị hủy hoại và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vự kế toán

Phần 3. Giải đáp tình huống về cơ chế quản lý tài chính và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong trường học

Phần 4. Giải đáp tình huống về công tác quản lý về thu chi trong trường học

Phần 5. Giải đáp tình huống về quyết toán nguồn vốn ngân sách

Phần 6. Giải đáp tình huống về chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công

Phần 7. Giải đáp tình huống về chế độ tiền lương và các khoản phụ cấp đặc thù đối với giáo viên và cán bộ ngành giáo dục

Phần 8. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2014

  1. Thông tư BTC quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
  2. Thông tư của tổng cục thuế hướng dẩn thực hiện mục lục ngân sách nhà nước và sửa chi tiêu báo cáo kế toán thuế

Phần 9. Cơ chế quản lý tài chính và sử dụng kinh phí nhà nước trong trường học

Sách dày 459 trang, khổ 20×28 , giá phát hành 335.000đ

Mua sách vui lòng liên hệ

Mai Phương – Điện thoại: 0978 718 705

* Lưu ý: Giao sách trong vòng 30 phút khu vực TP.HCM và Hà Nội

Có hóa đơn tài chính kèm theo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*