Thứ Sáu , 21 Tháng Chín 2018
Tiêu Điểm
Home » SÁCH PHÁP LUẬT » HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỰC HIỆN IN,PHÁT HÀNH ,SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỰC HIỆN IN,PHÁT HÀNH ,SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỰC HIỆN IN,PHÁT HÀNH ,SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

xếp hạng


Bộ tài chính ban hành thông tư

hướng dẫn tự in hóa đơn gtgt số

64/2013/TT-BTC về hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Cuốn sách có bìa như sau:

hướng dẫn tự in hóa đơn gtgt

hướng dẫn tự in hóa đơn gtgt

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Bãi bỏ Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010, Thông tư số 13/2011/TT-BTC ngày 08/2/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010. Các nội dung hướng dẫn về hoá đơn tại các văn bản trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Các văn bản hướng dẫn khác về hóa đơn không trái với Thông tư này vẫn còn hiệu lực thi hành.Thông tư này gồm 5 Phụ lục, các phụ lục từ phụ lục 1 đến phụ lục 4 có tính bắt buộc, phụ lục 5 có tính chất tham khảo .

Thông tư 65/2013/TT-BTC  ngày 17/05/2013 của Bộ Tài chính

về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ

Để quý cơ quan đơn vị có đươc văn bản nói trên ,NXB TÀI CHÍNH cho biên soạn và phát hành sách :CHÍNH SÁCH THUẾ 2013

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THỰC HIỆN

IN,PHÁT HÀNH ,SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BÁN HÀNG ,CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG HÓA

Nội dung cuốn sách bao gồm nội dung sau :

Phần thứ nhất : Quy định mới về in,phát hành,sử dụng hóa đơn

Phần thứ hai : Quy định mới về thuế gía trị gia tăng

Phần thứ ba: Hướng dẫn mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Phần thứ tư:Luật  quản lý thuế

Phần thứ năm: Luật thuế thu nhập cá nhân

Phần thứ sáu: các chính sách mới về quản lý tài sản ,phí,lệ phí,& giải pháp tháo gỡ  khó khăn cho doanh nghiệp

Sách có độ dày 448 trang.Gía phát hành 335,000đ/1 cuốn

Mua sách liên hệ:
Ms. Mai Phương  Tel: 0978 718 705    Hoặc: 08.666.00.627
Trung Tâm Sách Pháp Luật
website: www.sachluat.vn
GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI TP.HCM VÀ HÀ NỘI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*