Thứ Tư , 21 Tháng Mười Một 2018
Tiêu Điểm

ke-hoach-dau-thau-dau-tu-cong

ke-hoach-dau-thau-dau-tu-cong

xếp hạng

Hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu, đầu tư công sử dụng ngân sách nhà nước và quy định về mua sắm hàng hóa trong cơ quan, tổ chức nhà nước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*