Thứ Sáu , 21 Tháng Chín 2018
Tiêu Điểm
Home » SÁCH PHÁP LUẬT » LUẬT TỐ TỤNG » Hướng dẫn mới nhất áp dụng bộ luật hình sự, luật thi hành án hình sự

Hướng dẫn mới nhất áp dụng bộ luật hình sự, luật thi hành án hình sự

Hướng dẫn mới nhất áp dụng bộ luật hình sự, luật thi hành án hình sự

xếp hạng


HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT ÁP DỤNG BỘ LUẬT HÌNH SỰ, LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VỀ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI (MỚI NHẤT NĂM 2013)

Trong thời gian qua, nhiều văn bản pháp luật mới về Pháp luật hình sự được ban hành như: TT 56/2012/TT-BCA ngày 18-9-2012 Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Điều 6 NĐ số 72/2010/NĐ-CP về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường; TTLT 10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BTT&TT-VKSNDTC-TANDTC ngày 10-9-2012 Hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật hình sự về một số tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông; NĐ 62/2012/NĐ-CP ngày 13-8-2012 Quy định căn cứ xác định nạn nhân bị mua bán ; TTLT 06/2012/TTLT/BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNTC-TANDTC ngày 5-5-2012 Hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự về tội khủng bố và tội tài trợ khủng bố; TTLT 13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 9-10-2012 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và Luật Thi hành án hình sự về truy nã; TTLT 09/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 16-8-2012 HD việc giảm, miễn thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại; TTLT 08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 14-8-2012 HD rút ngắn thời gian thử thách của án treo;.

 Nhằm kịp thời cung cấp cho bạn đọc, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành tư pháp có tài liệu học tập, nghiên cứu và áp dụng pháp luật hình sự, Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách: “HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT ÁP DỤNG BỘ LUẬT HÌNH SỰ, LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VỀ PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI”.Nội dung cuốn sách gồm những phần sau:PhầnI. Bộ luật hình sự (đã sửa đổi, bổ sung); PhầnII. Các văn bản hướng dẫn Phần chung của Bộ luật Hình sự; PhầnIII. Các văn bản hướng dẫn Phần Các Tội phạm; PhầnIV. Quy định mới về tố tụng hình sự ;Phần V. Luật Phòng chống mua bán người và các văn bản có liên quan; Phần VI. Luật Đặc xá và các quy định mới về cải tạo, giam giữ, đặc xá; PhầnVII. Quy định về án phí và lệ phí tòa án; PhầnVIII. Các văn bản hướng dẫn về thi hành án hình sư; PhầnIX. Hướng dẫn áp dụng Bộ luật hình sự về phòng chống tội phạm mới nhất

Mua sách liên hệ:  Tel: 0945 982 986

Web: www.sachluat.vn

Giao sách trong ngày khu vực TP.HCM, Hà Nội, các khu vực khác sau 2 ngày làm việc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*