Thứ Hai , 19 Tháng Mười Một 2018
Tiêu Điểm
Home » CÁC LUẬT KHÁC » Y TẾ » Hướng dẫn mới nhất về thi hành luật dược cơ chế tài chính và giá dịch vụ

Hướng dẫn mới nhất về thi hành luật dược cơ chế tài chính và giá dịch vụ

Hướng dẫn mới nhất về thi hành luật dược cơ chế tài chính và giá dịch vụ

xếp hạng


HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ THI HÀNH LUẬT DƯỢC  CƠ CHẾ  TÀI CHÍNH VÀ GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ

Nhằm tăng cường cơ sở pháp lý để hỗ trợ ngành y tế phát triển, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày 24-10-2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược; NĐ số 85/2012/NĐ-CP ngày 15-10-2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập; TTLT số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29-2-2012 ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước; TT số 11/2012/TT-BYT ngày 28-6-2012 hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế; TT số 14/2012/TT-BYT ngày 31-08-2012 của Bộ Y tế quy định các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm” và hướng dẫn triển khai, áp dụng…

Để giúp các Lãnh đạo và cán bộ ngành y tế kịp thời nắm bắt những quy định mới của Nhà nước. Nhà xuất bản Y học  xuất bản cuốn sách “HƯƠNG DẪN MỚI NHẤT VỀ THI HÀNH LUẬT DƯỢC  CƠ CHẾ  TÀI CHÍNH VÀ GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ”.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần quan trọng sau:

Phần I. Quy định mới nhất về khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh;

Phần II. Quy định mới nhất về quy chế khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người bệnh;

Phần III. Quy định mới nhất về sử dụng thuốc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Phần IV. Quy định mới nhất về cơ chế tài chính đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Phần V. Quy định mới nhất về thực thi Luật dược và nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc, nhà thuốc và phân phối thuốc

Phần VI. Quy định mới vế xử phạt vi phạm hành chính trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, quản lý thuốc và trang thiết bị y tế;

Phần VII. Hướng dẫn mới nhất về xét tặng danh hiệu thầy thuốc và các chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 496 trang, Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý IV / 2012.

Tel: 0978 718 705

Web: www.sachluat.vn

Giao sách trong ngày khu vực TP.HCM, Hà Nội, các khu vực khác sau 2 ngày làm việc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*