Chủ Nhật , 21 Tháng Mười 2018
Tiêu Điểm

quan-triet-trien-khai-to-chuc-nhan-su

quan-triet-trien-khai-to-chuc-nhan-su

xếp hạng

Hướng dẫn quán triệt, triển khai những vấn đề quan trọng trong tổ chức nhân sự và công tác kiểm tra, giám sát, chế độ chi tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của đảng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*