Thứ Ba , 13 Tháng Mười Một 2018
Tiêu Điểm
Home » XÂY DỰNG » LUẬT ĐẤT ĐAI 2018 » Hướng dẫn thi hành luật đất đai 2015 mới nhất

Hướng dẫn thi hành luật đất đai 2015 mới nhất

Hướng dẫn thi hành luật đất đai 2015 mới nhất

xếp hạng


HƯỚNG DẪN THI HÀNH 2014 LUẬT ĐẤT ĐAI
CÁC NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ, THÔNG TƯ BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH  ÁP DỤNG 1-7-2014
(7 Nghị định và 12 Thông tư hướng dẫn)

Hướng dẫn thi hành luật đất đai 2015 mới nhất

Hướng dẫn thi hành luật đất đai 2015 mới nhất

Luật Đất đai là đạo luật quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong việc ổn định xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế của đất nước; bảo đảm quản lý đất đai chặt chẽ, hiệu quả, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và dân chủ trong quản lý đất đai.
Từ ngày 29-12-2014. Nghị định số 104/2014/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về khung giá đất chính thức có hiệu lực. Theo đó, khung giá đất gồm 2 nhóm đất, bên cạnh đó nghị định chia thành 7 vùng kinh tế với danh sách các địa phương để xây dựng khung giá đất tương ứng cho các nhóm đất. Khung giá đất này được sử dụng làm căn cứ để UBND tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương điều chỉnh bảng giá đất tại địa phương mình.
Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10-11-2014 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai có hiệu lực từ ngày 25-12-2014
Hiện nay, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành trung ương có liên quan đã ban hành 7 Nghị định của chính phủ và 12 Thông tư của Bộ tài nguyên và môi trường, 2 Thông tư  của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành luật đất đai
Nhằm nâng cao nhận thức cho các cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về đất đai ở cấp tỉnh, cấp huyện; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức và mỗi cá nhân đối với việc thực hiện Luật Đất đai, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai nói riêng và chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về đất đai nói chung
Nhà xuất bản biên tập cuốn sách nêu trên và trân trọng giới thiệu bạn đọc, nội dung sách bao gồm phần chính sau:
Phần thứ nhất: Toàn văn Luật đất đai luật số 45/2013/QH13 áp dụng 1-7-2014
Phần thư hai: Các nghị định Của chính phủ, thông tư của Bộ tài nguyên và Môi trường, Bộ tài chính hướng dẫn thi hành luật đất đai
Trong quá trình biên soạn chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận được sự góp ý, phê bình của bạn đọc gần xa.
Sách dày 698  trang in giấy trắng bải bằng khổ 20×28 in xong và phát hành tháng 11 năm 2014. giá phát hành 350.000đ/1c

GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM.
Vui lòng liên hệ:  Ms.Mai Phương
ĐT: 0978.718.705       —     0945 982 986

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*