Thứ Hai , 19 Tháng Mười Một 2018
Tiêu Điểm
Home » CHÍNH TRỊ » Hướng dẫn thực hiện tự phê bình và phê bình dành cho cán bộ đảng viên

Hướng dẫn thực hiện tự phê bình và phê bình dành cho cán bộ đảng viên

Hướng dẫn thực hiện tự phê bình và phê bình dành cho cán bộ đảng viên

xếp hạng


TĂNG CƯỜNG ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT TRONG ĐẢNG, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH DÀNH CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN NGÀY NAY

Tự phê bình và phê bình là một trong những quy luật phát triển của Đảng và là nguyên tắc, chế độ thường xuyên trong tổ chức, sinh hoạt Đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc giáo dục cán bộ, đảng viên nắm chắc, khéo sử dụng vũ khí tự phê bình – phê bình và sửa chữa để xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Do đó, Đảng ta yêu cầu mọi tổ chức cơ sở Đảng, mọi cán bộ, đảng viên đều phải thực hiện tốt tự phê bình và phê bình. Trên cơ sở triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 11/HD-BTCTW ngày 14-03-2012 hướng dẫn việc kiểm điểm, tự phê bình; Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 08-06-2012 của Bộ chính trị về thực hiện việc chất vấn trong Đảng tại các kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07-06-2012 của Ban bí thư trung ương Đảng quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp;…Nhằm thực hiện nghiêm túc, đúng mục tiêu, yêu cầu, phương châm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, làm cho tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh, Nhà xuất bản Lao động xin giới thiệu cuốn sách:

TĂNG CƯỜNG ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT TRONG ĐẢNG

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH

DÀNH CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN NGÀY NAY

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình;

Phần thứ hai. Một số bài viết, phát biểu về tự phê bình và phê bình trong Đảng;

Phần thứ ba. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và bồi dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, Đảng viên;

Phần thứ tư. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng và chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay;

Phần thứ năm. Hướng dẫn thực hiện tự phê bình và phê bình trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết trung ương IV khóa XI;

Phần thứ sáu. Hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng và quy chế giám sát trong Đảng;

Phần thứ bảy. Chính sách xã hội và một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay.

 GIÁ BÁN:   325.000 đ / cuốn

Đã bao gồm phí vận chuyển tận nơi và hóa đơn tài chính.

Mua sách liên hệ: TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT 

Địa chỉ: 26/3A Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A, Quận 9, TP.HCM.

Tel: 0978 718 705 , 08.66600627
Email: sachluatvn@yahoo.com

Web: www.sachluat.vn

Giao sách trong ngày khu vực TP.HCM, Hà Nội, các khu vực khác sau 2 ngày làm việc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*