Chủ Nhật , 21 Tháng Mười 2018
Tiêu Điểm
Home » KẾ TOÁN KHỐI HÀNH CHÍNH » KẾ TOÁN NGÂN SÁCH TÀI CHÍNH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

KẾ TOÁN NGÂN SÁCH TÀI CHÍNH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

KẾ TOÁN NGÂN SÁCH TÀI CHÍNH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

xếp hạng

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH TÀI CHÍNH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ

MỘT SỐ CÔNG VIỆC CẦN PHẢI THỰC THI NĂM 2014

Kế toán ngân sách tài chính xã phường thị trấn 2014

Kế toán ngân sách tài chính xã phường thị trấn 2014

PHẦN 1. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT VỀ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH CẤP XÃ.

 1. Nhiệm vụ, yêu cầu, nguyên tắc kế toán
 2. Chứng từ kế toán
 3. Hệ thống tài khoản kế toán
 4. Sổ kế toán và hình thức kế toán
 5. Báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán

PHẦN 2. NHỮNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỚI CỦA CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH, TÀI CHÍNH XÃ VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU.

 1. Hệ thống chứng từ kế toán
 2. Hệ thống tài khoản kế toán
 3. Hướng dẫn thực hành kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu
 4. Sửa đổi bổ sung phần thứ tư “ hệ thống sổ kế toán”

PHẦN 3. DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN, SỔ KẾ TOÁN, SỔ KẾ TOÁN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

 1. Hệ thống chứng từ kế toán và biểu mẫu áp dụng
 2. Hệ thống sổ kế toán và biểu mẫu áp dụng.

PHẤN 4. HỆ THỐNG BIỂU MẪU VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

 1. Danh mục báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán
 2. Mẫu báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán
 3. Giải thích nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán

PHẦN 5. QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CÁC DỰ ÁN DO XÃ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ

 1. Quản lý nguồn vốn đầu tư
 2. Quản lý chương trình dự án phát triển nông thôn mới

PHẦN 6. MỘT SỐ CÔNG VIỆC CẦN PHẢI THỰC HIỆN TRONG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH XÃ

 1. Lập dự toán ngân sách nhà nước
 2. Chấp hành dự toán ngân sách nhà nước
 3. Quyết toán ngân sách
 4. Thiết lập và thực hiện hệ thống kiểm soát tài chính nọi bộ
 5. Tự kiểm tra tài chính kế toán
 6. Xây dựng ban hành quy chế chi tiêu nội bộ
 7. Quản lý tài sản nhà nước trong chính quyền cấp xã

PHẦN 7. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC ÁP DỤNG CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ NGHIỆP VỤ KHO BẠC ( TABMIS)

PHẦN 8. CƠ CHẾ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA XÃ, PHƯỜNG , THỊ TRẤN.

PHẦN 9. CHỈ ĐẠO PHÂN BỔ VÀ GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

PHẦN 10. XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN , QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC.

PHẦN 11. QUY CHẾ ĐÃI NGỘ, ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC VÀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRƯỞNG PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TẠI XÃ, PHƯỜNG THỊ TRẤN

Mua sách liên hệ

Mai Phương – Điện thoại: 0978 718 705

Sách dày 431 trang, khổ 20×28, giá phát hành toàn quốc 335.000đ

* Lưu ý: Giao sách trong vòng 30 phút khu vực TP.HCM và Hà Nội

Có hóa đơn tài chính kèm theo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*