Thứ Ba , 21 Tháng Tám 2018
Tiêu Điểm
Home » SÁCH PHÁP LUẬT » Luật bảo vệ môi trường và văn bản hướng dẫn thực hiện

Luật bảo vệ môi trường và văn bản hướng dẫn thực hiện

Luật bảo vệ môi trường và văn bản hướng dẫn thực hiện

xếp hạng

 LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG & VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

BỘ TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN MÔI TRƯỜNG TRONG MỌI LĨNH VỰC

XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG

Luật bảo vệ môi trường

Luật bảo vệ môi trường và văn bản hướng dẫn thi hành

Chung tay bảo vệ môi trường là nhiệm vụ khẩn thiết, là tiếng nói chung của các cấp, các ngành và của toàn xã hội. Vừa qua, nhiều văn bản quan trọng trong lĩnh vực môi trường đã được ban hành như:

Nghị định số 25/2013/nđ-cp ngày 29-3-2013 của chính phủ quy định mới đối với nước thải; nghị định số 27/2013/nđ-cp ngày 29-6-2013 của chính phủ quy đỊnh điều kiện cùa tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; quyết định số 04/2013/qđ-ttg ngày 14-01-2013 của thủ tướng chính phủ về thẩm quyền quyết định xử lý cơ sở gây ô nhiểm môi trường nghiêm trọng; thông tư số 43/2012/tt-bgtvt ngày 23-10-2012  Quy định các yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với hoạt động du lịch, nhà hàng, khách sạn THÔNG TƯ 09/2013/TT-BTNMT NGÀY 28-5-2013 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ  MÔI TRƯỜNG QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT BÃI BỒI VEN SÔNG, ĐẤT BÃI BỒI VEN BIỂN, ĐẤT CÓ MẶT NƯỚC VEN BIỂN ;…

Nghị định xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

Nhằm kịp thời cung cấp cho bạn đọc, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp có những thông tin pháp luật quan trọng về môi trường và bảo vệ môi trường Nhà xuất bản Lao động giới thiệu cuốn sách:

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG & VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

BỘ TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN MÔI TRƯỜNG TRONG MỌI LĨNH VỰC

XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG

English -Vietnamese(SONG NGỮ ANH VIỆT)

    Nội dung cuốn sách gồm các phần quan trọng sau:

PHẦN I: LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC THI– ENVIRONMENT PROTECTION AND GUIDANCE OF LATEST PERFORMANCE

PHẦN II: LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ QUY ĐỊNH VỀ PHÍ, LỆ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG –  TAX LAW OF ENVIRONMENTAL PROTECTION, REGULATIONS AND FEES FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION

PHẦN III: QUY ĐỊNH MỨC XỬ LÝ VI PHẠM VỀ MÔI TRƯỜNG, XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ THIỆT HẠI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH DANH MỤC VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG – HANDLING THE NORMS VIOLATION OF ENVIRONMENTAL

PHẦN IV. CÁC QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG – KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

OPERATION OF REGULATIONS ON ENVIRONMENTAL MONITORING-MINERAL EXPLOITATION

PHẦN V. CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT  THẢI – PROVISIONS OF WASTE MANAGEMENT

PHẦN VI. QUY CHUẨN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG HIỆN HÀNH- ENVIRONMENT TECHNICAL REGULATIONS APPLICABLE  Quy chuẩn về khí;  Quy chuẩn về độ rung và tiếng ồn;  Quy chuẩn về nước thải công nghiệp, sinh hoạt, phương pháp lấy mẫu thử nghiệm; Quy chuẩn xây dựng; Quy chuẩn về đất …

 PHẦN VII: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TRONG ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP – ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN URBAN AND INDUSTRIAL ZONE

PHẦN VIII: QUY ĐỊNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI LÀNG NGHỀ, HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG – ENVIRONMENTAL PROTECTION PROVISIONS FOR CRAFT VILLAGES, BUSINESS HOTEL RESTAURANT FOR ENVIRONMENT

PHẦN IX: XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG

Chúng tôi tin rằng cuốn sách sẽ là cẩm nang thực sự cần thiết cho quý cơ quan và các cá nhân có liên quan đến lĩnh vực này. Sách được in trên giấy trắng sắp xếp khoa học, đẹp, khổ 20*28 cm, dày trên 450 trang,

Giá bán trên toàn quốc: 350.000 đồng/cuốn 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*