Sunday , 23 October 2016
Tiêu Điểm
Home » XÂY DỰNG » LUẬT ĐẤT ĐAI 2016 » LUẬT ĐẤT ĐAI NHÀ Ở NĂM 2014

LUẬT ĐẤT ĐAI NHÀ Ở NĂM 2014

Hướng dẫn thi hành luật đất đai, Luật đất đai nhà ở năm 2014,quy định mới về giá đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất 2014

Ngày 15–5–2014, Chính phủ ban hành các Nghị định quan trọng hướng dẫn chi tiết một số điều, khoản của Luật đất đai số 45/2013/QH13 đó là:

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai, có hiệu lực từ 01-7-2014 và thay thế các Nghị định sau: a) Nghị định số 181/2004 ngày 29/10/2004 của chính phủ về thi hành luật đất đai; b) Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai c) Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/7/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; d) Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; e) Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Nghị định số 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất, có hiệu lực từ 01-7-2014 và thay thế Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và có hiệu lực thi hành 01-7-2014 và thay thế Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Mơi trường về việc hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà, hình thành trong tương lai. Thơng tư 05/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

huong dan thi hanh luat dat dai 2014 moi nhat LUẬT ĐẤT ĐAI NHÀ Ở NĂM 2014

Hướng dẫn chi tiết thi hành luật đất đai

Nội dung sách bao gồm phần chính sau:

Phần thứ nhất: Luật đất đai luật số 45/2013/QH13

Phần thư hai: Hướng dẫn  thi hành luật đất đai

Phần thư ba: Quy định mới về giá đất

Phần thư tư: Quy định mới về bồi thường hỗ trợ , tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Phần thư năm : Hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà , hình thành trong tương lai.

Sách hướng dẫn thi hành luật đất đai 2014 mới nhất dày 448 trang, giá phát hành toàn quốc 350.000đ/1 cuốn

MUA SÁCH LUẬT ĐẤT ĐAI NHÀ Ở 2014

LIÊN HỆ: 0978 718 705 – MS MAI PHƯƠNG

GIAO SÁCH 30 PHÚT TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM

————————————————————

THAM KHẢO THÊM:

huong dan thi hanh luat nha o 2014 210x290 LUẬT ĐẤT ĐAI NHÀ Ở NĂM 2014huong dan thi hanh luat dat dai 2014 210x290 LUẬT ĐẤT ĐAI NHÀ Ở NĂM 2014DAT DAI 2012 210x290 LUẬT ĐẤT ĐAI NHÀ Ở NĂM 2014

LUAT XAY DUNG 210x290 LUẬT ĐẤT ĐAI NHÀ Ở NĂM 2014

luat dat dai luat nha o 2014 LUẬT ĐẤT ĐAI NHÀ Ở NĂM 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>