Wednesday , 26 October 2016
Tiêu Điểm
Home » SÁCH PHÁP LUẬT » Luật hợp tác xã sửa đổi 2013, sách mới nhất

Luật hợp tác xã sửa đổi 2013, sách mới nhất

Luật Hợp tác xã sửa đổi - Chính sách ưu đãi phát triển hợp tác xã & nhng quyn li – nghĩa v của xã viên 2013

Nội dung sách luật hợp tác xã 2013 gồm:

luat hop tac xa Luật hợp tác xã sửa đổi 2013, sách mới nhất

PHẦN 1 : LUẬT HỢP TÁC XÃ SỬA ĐỔI

PHẦN 2. QUY ĐỊNH VỀ CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ

PHẦN 3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ  TÀI CHÍNH  KẾ TOÁN  TRONG HỢP TÁC XÃ

PHẦN 4. QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH HỢP TÁC XÃ mới

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi) ngày 20-11-2012

quy định về quyền của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nêu rõ: “Tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm theo ngành, nghề đã đăng ký nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, hợp tác xã thành viên; Cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm cho thành viên, hợp tác xã thành viên và ra thị trường nhưng phải bảo đảm hoàn thành nghĩa vụ đối với thành viên, hợp tác xã thành viên…

MUA SÁCH VUI LÒNG GỌI: 0978 718 705

Web: www.sachluat.vn

Giao sách trong ngày khu vực TP.HCM, Hà Nội, các khu vực khác sau 2 ngày làm việc

THAM KHẢO THÊM: LUẬT HỢP TÁC XÃ VÀ QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN ĐỐI VỚI HỢP TÁC XÃ 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>