Wednesday , 26 October 2016
Tiêu Điểm
Home » LAO ĐỘNG-LƯƠNG » BỘ LUẬT LAO ĐỘNG » Luật lao động năm 2013 và chính sách tiền lương, bảo hiểm

Luật lao động năm 2013 và chính sách tiền lương, bảo hiểm

BỘ LUẬT LA ĐỘNG 2013 VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG, CHẾ ĐỘ LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT

luat lao dong tien luong moi nhat Luật lao động năm 2013 và chính sách tiền lương, bảo hiểm

Nội dung cuốn sách gồm các phần quan trọng sau:
Phần I. Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn mới ;
Phần II. Quy định mới về lao động, việc làm, an toàn lao động, hợp đồng lao động;
Phần III. Chế độ, chính sách mới về lương hưu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp;
Phần IV. Chế độ, chính sách mới về bảo hiểm y tế;
Phần V. Chế độ tiền lương mới và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
Phần VI. Chế độ phụ cấp, trợ cấp, nghỉ phép năm;
Phần VII. Tăng lương tối thiểu 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành
Các văn bản mới quan trọng khác cũng đươc ban hành như: NĐ số 17/2013/NĐ-CP ngày 19-02-2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, NĐ 36/2013/NĐ-CP ngày 22-04-2013 Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;NĐ 29/2013/NĐ-CP ngày 08-04-2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;  TTLT 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08-3-2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập; TT 01/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30-01-2013 Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;…
GIÁ PHÁT HÀNH: 325.000 Đ/cuốn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>